Teknillinen tiedekunta, Vesi-, energia- ja ympäristötekniikka

Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tarjoamme sinulle työympäristön, jossa sinuun luotetaan ja jossa voit hyödyntää osaamistasi, kehittää itseäsi ja tehdä työtä, jolla on merkitystä. Meitä yliopistolaisia on noin 17 000. Tervetuloa joukkoomme muuttamaan maailmaa!

Haemme nyt Oulun yliopiston Teknillisen tiedekunnan Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikköön

Tutkimusavustajaa

tekemään opinnäytetyötä.

Työtehtävät

Oulun yliopistossa Vesi-, energia ja ympäristötekniikan tutkimusyksikössä on meneillään Raudan haitallisten vesistövaikutusten vähentäminen turvevaltaisilla metsätalousmailla, Rautavirta -hanke. Hankkeen ensimmäinen osa keskittyy paikkatietopohjaiseen tarkasteluun, jossa tavoite on kartoittaa alivaluma-aluetasolla raudan liikkeen kannalta riskialttiita alueita, arvioida niitä tekijöitä, jotka rautaan eri alueilla vaikuttavat sekä tämän uuden tiedon avulla kehittää valuma-aluetason vesien hallintaa/suojelua. Toisessa osassa keskitytään raudan aiheuttamien ongelmien ratkaisuun vesiensuojelutoimien keinoin. Tutkimus toteutetaan Jäälissä, Oulun lähistöllä. Opinnäytetyö (diplomityö/gradu) keskittyy hankkeen tutkimuksen toiseen osaan ja erityisesti Kalamäen kosteikon ja laskeutusaltaiden toimivuuden tarkasteluun raudan suhteen mm. vesinäytteenotoin.

Tutkimusavustajana tulet:

- Osallistumaan vesinäytteenottoon eri rakenteista ja kohteista

- Oppimaan rauta-analyysien teon fotometrillä

- Analysoimaan kosteikon ja laskeutusaltaiden ominaisuuksien, mm viipymä, vaikutusta vedenlaatuun

-Tuottamaan teorian ja aineiston avulla opinnäytetyön (diplomityö/gradu)

Mitä etsimme?

Onnistuaksesi ja viihtyäksesi tehtävässä odotamme sinulta:

  • Loppuvaiheen opintoja ympäristötekniikan, maantieteen, geologian, biologian  tai muulta soveltuvalta alalta
  • Suomen kielen taitoa
  • Ajokortti (B-luokka), valmiutta maastotyöhön, IT-taitoja (excel, word yms.) ja vuorovaikutustaitoja

Lisäksi katsomme eduksi:

  • Kokemusta vesinäytteenotosta/käsittelystä ja maastotyöskentelystä
  • Englannin kielen taitoa

Palkkaus

Tehtävä on määräaikainen 6 kk, alkaen viimeistään 1.5.2023 (voidaan sopia myös aiemmasta aloituksesta).

Tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasolle 1. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Palkka vastaavissa tehtävissä on tyypillisesti 1600-1800 €/kk.

Kuinka hakea?

Jos kiinnostuit, lähetäthän hakemuksen rekrytointijärjestelmän kautta viimeistään 31.3.2023. Liitä hakemukseen mukaan:

  1. Hakemus
  2. CV
  3. Opintorekisteriote

Tehtävään parhaiten soveltuvat hakijat kutsutaan haastatteluun etäyhteydellä tai kasvokkain. Tulemme olemaan yhteydessä kaikkiin hakijoihin hakuprosessin aikana.

Lisätietoja 

Jäikö jokin arveluttamaan? Ota yhteyttä

Yliopistotutkija, Heini Postila, Teknillinen tiedekunta, Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö, heini.postila@oulu.fi, +358 294 48 4503

Projektitutkija, Petra Korhonen, Teknillinen tiedekunta, Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö, petra.korhonen@oulu.fi

Työsuhdemuoto Määräaikainen 3-6 kuukautta
Työsuhteen luonne Kokoaikainen
Paikkojen lukumäärä 1
Työllisyysaste 100 %
Paikkakunta Oulu
Maakunta Pohjois-Pohjanmaa
Maa Suomi
Ilmoitusnumero 2023/153
Julkaistu 28.02.2023
Haku päättyy 31.03.2023

Takaisin avoimiin työpaikkoihin