Humanistinen tiedekunta, Logopedia

Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tarjoamme sinulle työympäristön, jossa sinuun luotetaan ja jossa voit hyödyntää osaamistasi, kehittää itseäsi ja tehdä työtä, jolla on merkitystä. Meitä yliopistolaisia on noin 17 000. Tervetuloa joukkoomme muuttamaan maailmaa! 

Haemme Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan logopedian tutkimusyksikköön

logopedian yliopisto-opettajaa

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.9.2023 alkaen.

Logopedian tutkimusyksikkö kuuluu humanistiseen tiedekuntaan. Logopedian tutkimusyksikön henkilöstössä on tällä hetkellä kaksi professorin ja neljä yliopistonlehtorin toimea, kaksi toistaiseksi voimassa olevaa yliopisto-opettajan toimea sekä yksi määräaikainen yliopisto-opettajan toimi. Kaikki tutkinto-ohjelman logopedian opetuksesta vastaavat henkilöt ovat laillistettuja puheterapeutteja. Katso lisätietoa yksiköstämme sivulta https://www.oulu.fi/fi/yliopisto/tiedekunnat-ja-yksikot/humanistinen-tiedekunta/logopedia.

Logopedian koulutus on menestynyt erittäin hyvin opetuksen laadun arvioinneissa. Yhteistyö yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa on aktiivista. Logopedian koulutus on vahvasti työelämälähtöistä. Logopedian tutkimusyksikön tutkimus on menestynyt erinomaisesti kansainvälisissä tutkimuksen laadun arvioinneissa. Tällä hetkellä tutkimus keskittyy neljän monitieteellisen teeman alle:

 • puheen ja kielen taidot ja niiden häiriöt elämänkaaren eri vaiheissa
 • sosiaalinen kommunikaatio ja sen vaikeudet
 • kuulo, puheen havaitseminen ja kuulotiedon käsittely – toiminnot ja vaikeudet
 • puheen, kielen ja kommunikoinnin kuntoutus ja sen vaikuttavuus.

Työtehtävät

 • Yliopisto-opettajana suunnittelet, kehität ja toteutat logopedian opetusta sekä koordinoit aine- ja syventäviin opintoihin liittyviä harjoittelujaksoja yhdessä muun henkilöstön kanssa.
 • Koulutuksen lisäksi toimenkuvaasi kuuluu oma tutkimus- ja julkaisutoiminta mukaan lukien mahdolliset omat tohtoriopinnot.
 • Toimenkuvaasi kuuluu myös hallinnollisia tehtäviä. Tehtävistä sovitaan yhdessä muun henkilöstön kanssa 1 612 tunnin kokonaistyöajan puitteissa.

Mitä tarjoamme?

 • Työympäristön, jossa sinuun luotetaan ja jossa voit hyödyntää osaamistasi ja kehittää itseäsi sekä tehdä työtä, jolla on merkitystä
 • Tuen asiantuntevalta ja innostuneelta työyhteisöltä
 • Ison organisaation tarjoamat kehitys- ja uramahdollisuudet asiantuntijuutesi karttuessa
 • Liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietuja (ePassi). Lue lisää muista työsuhde-eduistamme täältä
 • Joustavan, perhemyönteisen ja henkilöstön hyvinvointia edistävän toimintakulttuurin, jotta sinulla on vapaus työn ja muun elämän yhteensovittamiseen
 • Arvopohjan, jossa uusiutuminen, vastuunkanto ja yhdessä tekemisen kulttuuri ovat vahvana perustana kaikessa toiminnassamme. Lue lisää työskentelystä Oulun yliopistossa. 

Mitä odotamme sinulta?

Yliopisto-opettajan tehtävä edellyttää sinulta:

 • soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
 • Suomessa laillistetun puheterapeutin pätevyyttä
 • hyvää opetustaitoa, joka osoitetaan portfoliolla ja mahdollisella opetusnäytteellä.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon perehtyneisyys tehtäväalaan, opetuskokemus, tutkimus- ja julkaisutoiminta, kokemus puheterapeutin työstä, pedagoginen koulutus, taito käyttää ja tuottaa erilaisia opetusmateriaaleja, perehtyneisyys opetusteknologioiden käyttöön sekä muut opetus- ja tutkimustehtävissä saavutetut ansiot.

Palkkaus 

Yliopisto-opettajan tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuusasteikon tasolle OV4–OV5. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on korkeintaan 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Palkka vastaavissa tehtävissä on tyypillisesti noin 3200–3900 €/kk. Työsuhteeseen sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Kuinka hakea?

Jos kiinnostuit, lähetäthän hakemuksen rekrytointijärjestelmän kautta  viimeistään 31.3.2023. Liitä mukaan:

 1. Hakemus
 2. Lyhyt ansioluettelo (korkeintaan 3 sivua)
 3. Julkaisuluettelo
 4. Opetusportfolio tai vastaava selvitys. Opetustaito arvioidaan portfolion ja mahdollisen opetusnäytteen perusteella. Portfoliossa tai selvityksessä toivotaan noudatettavaksi alla olevaa jäsennystä.
 5. Lyhyt kuvaus tähänastisesta tutkimustoiminnasta
 6. Muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa valintaan

Ansioluettelon tulee noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita (ohje: https://tenk.fi/fi/ohjeet-ja-aineistot/tutkijan-ansioluettelomalli). Julkaisuluettelon rakenteessa tulee noudattaa Suomen Akatemian julkaisukategorioihin liittyvää ohjeistusta (ohje: https://www.aka.fi/julkaisuluettelo/).

OPETUSPORTFOLION SISÄLTÖJÄSENNYS

 1. Opetusajattelu ja luonnehdinta itsestä opettajana
  • opetusta ohjaava tausta-ajattelu, opetuksen henkilökohtainen tausta-ajatus; miten tämä näkyy opetustyössä? Kuvailu itsestä opettajana ja opetustyön tekijänä.
 1. Opetustyössä saavutettu käytännön kokemus ja opetuksen kehittäminen
 2. Oppimateriaalin tuottaminen ja käyttö
 3. Oman opetusosaamisen ylläpitäminen
 4. Opetuksesta saatu palaute (opiskelija-arviot, vertaisarviot, palkinnot ja hyväksytyt opetusnäytteet)
 5. Opetuksen kehittämisen visio
  • tekijä kertoo lyhyesti suunnitelmistaan oman opetuksen ja opetustyön kehittämiseksi lähitulevaisuudessa, esim. suhteessa logopedian opetussuunnitelmaan

Lisätietoa

Logopedian tutkimusyksikön johtaja Taina Välimaa, +358 294 483396, taina.valimaa(at)oulu.fi

Dekaani Paula Rossi, +358 294 483403, paula.rossi(at)oulu.fi

Työsuhdemuoto Vakituinen
Työsuhteen luonne Kokoaikainen
Työn toivottu alkamispvm 1.9.2023
Palkka TES
Paikkojen lukumäärä 1
Työllisyysaste 100 %
Paikkakunta Oulu
Maakunta Pohjois-Pohjanmaa
Maa Suomi
Ilmoitusnumero 2023/155
Yhteys
 • Taina Välimaa, 0294483396
Julkaistu 01.03.2023
Haku päättyy 31.03.2023

Tilbage til Ledige stillinger