Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopiston harjoittelukoulu

Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tarjoamme sinulle työympäristön, jossa sinuun luotetaan ja jossa voit hyödyntää osaamistasi, kehittää itseäsi ja tehdä työtä, jolla on merkitystä. Meitä yliopistolaisia on noin 17 000. Tervetuloa joukkoomme muuttamaan maailmaa! 

Oulun normaalikoulun on Oulun yliopiston harjoittelukoulu. Koulussamme opiskelee noin 900 oppilasta perusasteella ja 250 opiskelijaa lukiossa. Lisäksi järjestämme perusopetukseen valmistavaa opetusta. Normaalikoulu toimii kolmessa eri toimipisteessa Oulussa. 

Harjoittelukoulun tehtävänä on antaa perusopetusta ja lukiokoulutusta, järjestää luokan- ja aineenopettajakoulutuksen pedagogisiin opintoihin kuuluvaa ohjattua opetusharjoittelua, osallistua opettajankoulutuksen kehittämiseen, sekä osallistua oppimista ja opettamista tukevaan tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaan. Järjestämme myös täydennyskoulutusta ja koulutusvientiä. Lisäksi olemme yksi maailman Unesco-kouluista, joiden tavoitteena on muun muassa lisätä kulttuuritietoutta ja edistää suvaitsevaisuutta. 

Etsimme nyt Oulun normaalikoululle

kahta koululun käynninohjaajaa

määräaikaisiin työsuhteisiin seuraavasti:

  • 1.8.2023-1.6.2024 kokoaikainen tehtävä, Koskelan yksikkö, luokkatasot 1-6
  • 1.9.2023-30.4.2024 kokoaikainen tehtävä, Koskelan yksikkö, luokkatasot 1-6

Työtehtävät

Koulunkäynninohjaajana tehtäväsi on tukea oppilaita siten, että he kykenevät ottamaan vastuuta oppimisestaan ja koulunkäynnistään. Koulunkäynninohjaajan työ sisältää kasvatus-, ohjaus- ja huolenpitotyötä sekä yleistä opiskelun ja hyvinvoinnin edistämistä. Tehtäviisi kuuluu oppilaiden ohjausta oppitunneilla ja erityisopetuksessa, mutta myös ryhmä- ja henkilökohtaisen ohjaajan tehtäviä, valvontatehtäviä, opplaiden mahdollisesta lääkehoidosta huolehtimista, oppimateriaalin valmistamista sekä muita rehtorin määräämiä tehtäviä.

Mitä tarjoamme?

Tehtävän vaatimukset

Edellytämme sinulta koulunkäynninohjaajan ammattitutkintoa tai muuta tehtävän hoitamiseen soveltuvaa tutkintoa. Ansioksi luetaan hyvät tieto- ja viestintätekniset taidot. Odotamme sinun olevan aloitteellinen, yhteistyökykyinen, ammatillisesti sitoutunut ja opinhaluinen. Edellytämme myös hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, muu kielitaito luetaan eduksi. Tehtävään valittavan henkilön on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Tehtävän palkkaus

Tehtävät ovat määräaikaisia ja niihin sovelletaan koeaikaa, jonka pituus on korkeintaan puolet määräaikisen työsuhteen pituudesta. Tehtävän tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen muun henkilökunnan palkkausjärjestelmän tehtävien vaativuustason 4 perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Hakeminen

Olisiko tässä sinun paikkasi loistaa? Jätä hakemuksesi liitteineen sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 16.4.2023. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo (CV) sellaisine liitteineen, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään sekä hakijan yhteystiedot. 

Lisätietoja tehtävästä antaa:

Perusopetuksen apulaisrehtori, Riku Välitalo, riku.valitalo@oulu.fi, 0294 484690

Työsuhdemuoto Määräaikainen yli 6 kuukautta
Työsuhteen luonne Kokoaikainen
Työn toivottu alkamispvm 1.8.2023
Palkka Tes
Paikkojen lukumäärä 2
Työllisyysaste 100%
Paikkakunta Oulu
Maakunta Pohjois-Pohjanmaa
Maa Suomi
Ilmoitusnumero 2023/168
Yhteys
  • Riku Välitalo
Julkaistu 23.02.2023
Haku päättyy 16.04.2023

Tilbage til Ledige stillinger