Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopiston harjoittelukoulu

Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tarjoamme sinulle työympäristön, jossa sinuun luotetaan ja jossa voit hyödyntää osaamistasi, kehittää itseäsi ja tehdä työtä, jolla on merkitystä. Meitä yliopistolaisia on noin 17 000. Tervetuloa joukkoomme muuttamaan maailmaa! 

Oulun normaalikoulu on Oulun yliopiston harjoittelukoulu. Koulussamme opiskelee noin 900 oppilasta perusasteella ja 250 opiskelijaa lukiossa. Lisäksi järjestämme perusopetukseen valmistavaa opetusta. Normaalikoulu toimii kolmessa eri toimipisteessa Oulussa.

Harjoittelukoulun tehtävänä on antaa perusopetusta ja lukiokoulutusta, järjestää luokan- ja aineenopettajakoulutuksen pedagogisiin opintoihin kuuluvaa ohjattua opetusharjoittelua, osallistua opettajankoulutuksen kehittämiseen, sekä osallistua oppimista ja opettamista tukevaan tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaan. Järjestämme myös täydennyskoulutusta ja koulutusvientiä. Lisäksi olemme yksi maailman Unesco-kouluista, joiden tavoiteena on muun muassa lisätä kulttuuritietoutta ja edistää suvaitsevaisuutta. 

Etsimme nyt Oulun normaalikoululle

päätoimista tuntiopettajaa

määräaikaiseen työsuhteeseen seuraavasti:

  • 1.8.2023-31.7.2024, Koskelan yksikkö, luokkatasot 1-6

Työtehtävät

Työtehtäviisi kuuluu opetus perusasteen luokkatasoilla 1-6 sekä opetusharjoittelun ohjaaminen ja muut opettajankoulutukseen liittyvät tehtävät. Toimit pääasiassa opettajan sijaisena ja luokanopettajien, aineenopettajien sekä erityisopettajien työparina. Kaikille harjoittelukoulun tehtäviin valituille henkilöille voidaan osoittaa opettajankoulutukseen ja sen kehittämiseen liittyviä tehtäviä, ml. osallistuminen opiskelijavalintoihin, täydennyskoulutuksen järjestämiseen sekä koulutusvientiin. 

Mitä tarjoamme?

Tehtävän vaatimukset

Sinulta edellytetään harjoittelukoulujen opettajakelpoisuutta (opetustoimen henkilöstön kelpoisuusasetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus sekä tämän lisäksi hyvä opetustaito ja kahden vuoden päätoiminen opettajakokemus opettajaksi valmistumisen jälkeen). Ansioksi luetaan opetustehtävien aiempi menestyksekäs hoitaminen, kokemus opetusharjoittelijoiden ohjaamisesta sekä suuntautuneisuus pedagogiseen kehittämis- ja tutkimustoimintaan. 

Tehtävään valittavan henkilön on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. 

Tehtävän palkkaus

Tehtävä on määräaikainen 1.8.2023 tai sopimuksen mukaan alkaen ja siihen sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävän tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen harjoittelukoulujen palkkausjärjestelmän tehtävien vaativuustason 4-5 perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Hakeminen

Olisiko tässä sinun paikkasi loistaa? Jätä hakemuksesi liitteineen sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 16.4.2023. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo (CV) sellaisine liitteineen, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään sekä hakijan yhteystiedot. 

Lisätietoja tehtävästä antaa:

perusasteen apulaisrehtori, Riku Välitalo, riku.valitalo@oulu.fi, 0294 484690

Työsuhdemuoto Määräaikainen yli 6 kuukautta
Työsuhteen luonne Kokoaikainen
Työn toivottu alkamispvm 1.8.2023
Palkka TES
Paikkojen lukumäärä 1
Työllisyysaste 100%
Paikkakunta Oulu
Maakunta Pohjois-Pohjanmaa
Maa Suomi
Ilmoitusnumero
Julkaistu 28.03.2023
Haku päättyy 16.04.2023

Tilbage til Ledige stillinger