Palvelu- ja erillisyksiköt, Sodankylän geofysiikan observatorio

Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, jonka noin 3600 työntekijää tuottavat korkeatasoiseen tutkimukseen pohjautuvaa uutta tietoa ja antavat tutkimukseen perustuvaa opetusta kestävämmän, älykkäämmän ja inhimillisemmän maailman rakentamiseksi. Oulun yliopistoyhteisössä toimii kaikkiaan noin 17000 henkilöä. Pohjoisen tiedeyhteisömme toiminta on globaalisti vaikuttavaa ja luo edellytyksiä innovaatioiden syntymiselle.

Haemme nyt Oulun yliopiston Sodankylän geofysiikan observatorioon

Yliopistoharjoittelijoita

3 kk:n ajalle kevään tai kesän 2023 aikana.

Työtehtävät

Harjoittelupaikka 1

Tehtävän kuvaus: Whole Atmosphere Community Climate Model-mallin datan tilastollista analysointia, erityisesti yläilmakehän osalta ja liittyen ionosfäärimittauksiin (EISCAT-tutka, riometrit jne). Empiirisen ionosfääri-/ilmakehämallin kehitystyö. Tuloksista raportoidaan kirjalli-sesti.

Osaamisvaatimus:

Vaatimukset:

 • Luonnontieteiden tai tekniikan opiskelija (väh. 3. vuosi menossa).
 • Sujuva englannin kielen kirjallinen ja suullinen osaaminen.
 • Kyky itsenäiseen työhön ja matemaattiseen analyysiin.
 • Innostus tieteelliseen työhön

Eduksi katsotaan:

 • Suomen kielen kirjallinen ja suullinen osaaminen.
 • Opinnot liittyen ilmakehään ja/tai ionosfääriin.
 • Kokemus ilmakehämallinnuksesta ja/tai data-analyysistä.
 • Matlab-ohjelmiston käyttökokemus.
 • Tilastollisten analyysimenetelmien tuntemus.

Työn suorituspaikka: Työskentelypaikka pääosin vapaavalintainen. Työn ohjaus mahdollista joko Helsingissä tai Sodankylässä.

Kesto: kesä-elokuu 2023

Palkka: 1559,45 e/kk

Yhteyshenkilö: Pekka Verronen, pekka.verronen@oulu.fi

 

Harjoittelupaikka 2 (2 Paikkaa)

Tehtävän kuvaus: Haetaan kahta (2) harjoittelijaa, painotuksilla 1. mekaniikka, 2. elektroniikka & ohjelmistot.

Tehtävänä on tutustua piensatelliittien (CubeSat) rakenteeseen; koota alkuun näitä koskeva lyhyt yleiskuvaus/katsaus oman työn painotuksen näkökulmasta, ja työn pääpainona syventyä satelliitin eri osa-alueisiin, dokumentoiden LappiSat-1:n hyötykuormien tehtyjä toteutuksia.

Osaamisvaatimus:

Vaatimukset:

 • Hyvä kirjallinen ja suullinen suomen kielen osaaminen.
 • Tekniikan alan opiskelija.
 • Sujuva kirjallinen englanti.
 • Kyky ja halu omaksua paljon tietoa piensatelliiteista verrattain lyhyessä ajassa.
 • Kyky itsenäisiin työsuoritteisiin ja materiaalin pohdiskelevaan käsittelyyn.

Eduksi katsotaan:

 • Mahdollisuus tarvittaessa matkustaa käymään Sodankylässä tai Rovaniemellä.
 • Henkeen ja vereen insinööri

Työn suorituspaikka: Työskentelypaikka pääosin vapaavalintainen. Työ sisältää enimmäkseen kirjallisen materiaalin (elektroniikan asiakirjat, koodi, tekniset artikkelit, jne.) käsittelyä. Lisäksi tarpeen ja edistymisen mukaan vierailu Sodankylään (puhdastilat) ja/tai maa-asemalle.

Kesto: Aloitus toukokuun lopussa ja kesto 3kk aloituksesta.

Palkka: 1559,45 e/kk

Yhteyshenkilö: Jouni Envall, Jouni.Envall@oulu.fi  

 

Harjoittelupaikka 3

Tehtävän kuvaus: Työssä tutustutaan maan pinnalta tehtäviin luonnontieteellisiin mittauksiin, joilla ha-vainnoidaan magneettisen ympäristön muutosta sekä aurinkomyrskyjä. Työssä hyödynnetään Sodankylässä tehtyjä pitkäaikaisia magneettisia mittauksia (vuodesta 1913 alkaen), joita tutkitaan yksinkertaisten data-analyysin keinoin. Työ sisältää vanhojen magneettisten datojen digitointia DigiMAG menetelmällä ja työssä on mahdollista tutustua magnetometrien rakentamiseen. Työ on osa kansallisella infrastruktuurien tiekartalla olevaa Earth-Space Research Ecosystem infrastruktuuria ja EU:n PITHIA hanketta.

Osaamisvaatimukset:

Vaatimukset:

 • Luonnontieteiden tai tekniikan opiskelija (väh. 3. vuosi menossa).
 • Sujuva englannin kielen kirjallinen ja suullinen osaaminen.
 • Innostus luonnontieteellisten datapohjaiseen tutkimustyöhön
 • Kyky itsenäiseen työhön ja matemaattiseen ajatteluun.

Eduksi katsotaan:

 • Opintoja liittyen avaruuteen tai data-analyysiin.
 • AI menetelmätaitoja.
 • Suomen kielen kirjallinen ja suullinen osaaminen.
 • Matlab-ohjelmiston käyttökokemus.

Työn suorituspaikka: Työskentelypaikka Tähtelän avaruuskampus Sodankylässä. Osan työstä voi toteuttaa etänä.

Kesto: Aloitus sopimuksen mukaan ja kesto 3kk aloituksesta.

Palkka: 1559,45 e/kk

Yhteyshenkilö: Eija Tanskanen, eija.tanskanen@oulu.fi

 

Hakemukset tulee jättää viimeistään 5.2.2023 rekrytointijärjestelmän kautta. Huomioithan ettemme käsittele sähköpostin kautta saapuneita hakemuksia. Harjoitteluissa sovelletaan TES:n mukaista koeaikaa.

Työsuhdemuoto Määräaikainen 3-6 kuukautta
Työsuhteen luonne Kokoaikainen
Paikkojen lukumäärä 4
Työllisyysaste 100
Paikkakunta Oulu
Maakunta Pohjois-Pohjanmaa
Maa Suomi
Ilmoitusnumero 2023/44
Julkaistu 18.01.2023
Haku päättyy 05.02.2023

Takaisin avoimiin työpaikkoihin