Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Kasvatuksen arvot, aatteet ja yhteiskunnalliset kontekstit

Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tarjoamme sinulle työympäristön, jossa sinuun luotetaan ja jossa voit hyödyntää osaamistasi, kehittää itseäsi ja tehdä työtä, jolla on merkitystä. Meitä yliopistolaisia on noin 17 000. Tervetuloa joukkoomme muuttamaan maailmaa! 

Haemme nyt Oulun yliopiston Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa, Kasvatuksen arvot, aatteet ja yhteiskunnalliset kontekstit-yksikössä

Yliopistonlehtoria

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta on kasvatusalan, opetusalan ja psykologian koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen monitieteinen asiantuntijaorganisaatio. Yliopistonlehtorina työskentelet osana Kasvatuksen arvot, aatteet ja yhteiskunnalliset kontekstit tutkimusyksikköä. Yksikössä tutkitaan kasvatuksen, koulutuksen ja kasvatustieteen teoreettisia ja filosofisia perusteita, arvolähtökohtia ja yhteiskunnallisia konteksteja. Kasvatusta ja kasvatuksen tutkimusta tarkastellaan historiallisesti rakentuneina ilmiöinä ja ajattelutapoina. Tavoitteena on rakentaa kasvatuksen ja pedagogiikan kriittistä teoreettista ja käytännöllistä ymmärrystä.

Työtehtävät

 • Yliopistonlehtorina tulet työskentelemään itsenäisesti luokanopettajankoulutuksen ja yhteiskunnallisesti painottuneen kasvatustieteellisen tutkimuksen parissa.
 • Osallistut luokanopettajankoulutuksen kehittämiseen, sekä suunnittelet ja opetat kasvatustieteiden, erityisesti luokanopettajakoulutuksen perus- ja aineopintojen sekä syventävien opintojen kursseja, teet alan tutkimusta sekä hoidat oppiaineen ja tiedekunnan toimintaan liittyviä hallinnollisia tehtäviä 1 612 tunnin kokonaistyöajan ja vuosittain sovittavan työaikasuunnitelman puitteissa.
 • Vastuullesi kuuluu myös ohjata ja tarkastaa kandidaatintutkielmia, pro gradu -tutkielmia ja väitöskirjoja.

Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää Oulussa työskentelyä.

Mitä tarjoamme? 

Mitä etsimme? 

Onnistuaksesi ja viihtyäksesi tehtävässä odotamme sinulta:

 • Tohtorin tutkintoa yhteiskunnallisesti painottuneen kasvatustieteen alueelta
 • Näyttöä aktiivisesta tutkimustoiminnasta väitöskirjatyön lisäksi
 • Hyvää opetustaitoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta
 • Pedagogista koulutusta
 • Kykyä ohjata opinnäytteitä
 • Sujuvaa suomenkielen taitoa
 • Sujuvaa kirjallista ja suullista englannin kielen taitoa ja halukkuutta opettaa myös englannin kielellä

Lisäksi katsomme eduksi:

 • Kokemuksen erityisesti koulua koskevan tutkimuksen alalta
 • Aiemman kokemusen opinnäytetöiden ohjauksesta
 • Työkokemusen koulussa tai luokanopettajankoulutuksessa

Palkkaus

Tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva alkaen 1.1.2024 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasolle OV06-OV7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Palkka vastaavissa tehtävissä on tyypillisesti 4000-5000 EUR/kk. Tehtävässä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.  

Kuinka hakea?

Jos kiinnostuit, haethan paikkaa rekrytointijärjestelmän kautta viimeistään 8.10.2023. Liitä mukaan:

 1. Motivaatiokirje: sisältää kuvauksen, miksi haet kyseistä tehtävää sekä tiivistelmän tehtävän kannalta oleellisesta kokemuksestasi ja osaamisestasi (max 1 sivu)
 2. CV (TENKin ohjeiden mukainen, max 6 sivua)
 3. Julkaisuluettelo (Suomen Akatemian ohjeiden mukainen)
 4. Opetusportfolio (max 5 sivua)

Opetusportfoliossa toivotaan noudatettavan seuraavaa jäsennystä:

 • Oma opetusajattelu, ja miten se näkyy omassa opetustyössä
 • Opetustyössä opetuksen kehittämisestä saavutettu käytännön kokemus (sis. oppimateriaalin tuottaminen)
 • Opetusosaamisen ylläpitäminen
 • Opetuksesta saatu palaute (opiskelija-arviot, vertaisarviot, palkinnot ja hyväksytyt opetusnäytteet)
 • Luokanopettajankoulutuksen kehittämissuunnitelma: Kuinka kehittäisit luokanopettajankoulutusta yhteiskunnalliset kysymykset huomioiden

Tehtävään parhaiten soveltuvat hakijat kutsutaan haastatteluun etäyhteydellä tai kasvokkain. Opetustaitoa arvioidaan opetusportfolion ja opetusnäytteen perusteella. Tulemme olemaan yhteydessä kaikkiin hakijoihin hakuprosessin aikana.

Lisätietoja  

Jäikö kysyttävää? Ota yhteyttä Professori Maija Lanas, KPTK, maija.lanas@oulu.fi. 

Työsuhdemuoto Toistaiseksi
Työsuhteen luonne Kokoaikainen
Työn toivottu alkamispvm 1.1.2024
Palkka TES
Paikkojen lukumäärä 1
Työllisyysaste 100%
Paikkakunta Oulu
Maa Suomi
Ilmoitusnumero 2023/266
Yhteys
 • Maija-Liisa Lanas, +358503504983
Julkaistu 15.09.2023
Haku päättyy 08.10.2023
Kirjaudu sisään ja hae työpaikkaa

Jaa linkki

Takaisin avoimiin työpaikkoihin