Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt

Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tarjoamme sinulle työympäristön, jossa sinuun luotetaan ja jossa voit hyödyntää osaamistasi, kehittää itseäsi ja tehdä työtä, jolla on merkitystä. Meitä yliopistolaisia on noin 17 000. Tervetuloa joukkoomme muuttamaan maailmaa! 

Haemme Oulun yliopiston Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntaan Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt -yksikköön

biologian ja maantieteen yliopisto-opettajaa

määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 16.10.23-30.6.24.

Työtehtävät

Yliopisto-opettajan tehtäviin kuuluu vuosittain sovittavan työsuunnitelman puitteissa opetus- ja ohjaustyötä biologian ja maantieteen ja sen didaktiikan alueilla. Opetus tapahtuu luokan- ja aineenopettajakoulutuksessa. Lisäksi tehtäviin sisältyy muita erikseen sovittavia tiedekunnan työtehtäviä.

Mitä tarjoamme? 

Mitä etsimme?

Edellytämme sinulta

 • vähintään maisterin tutkintoa soveltuvalta alalta 
 • hyvää opetustaitoa
 • tietoteknistä osaamista, yhteistyökykyä ja kykyä itsenäiseen vastuulliseen työskentelyyn

Lisäksi katsomme eduksi

 • näytön tutkimustoiminnasta
 • kokemuksen opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä tutkimus- ja selvitystoiminnasta. 

Erityisesti arvostetaan laajaa tehtäväalueen osaamista, pedagogista koulutusta, taitoa tuottaa oppimateriaalia ja antaa opetusta sekä ohjausta monipuolisesti. Oulun yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi. Yliopisto-opettajalla tulee kuitenkin olla valmius toteuttaa opetusta ja ohjausta myös englannin kielellä, joten hakijoiden englannin kielen taitoon kiinnitetään erityistä huomiota

Palkkaus

Tehtävä on määräaikainen ajalle 16.10.23-30.6.24. Yliopisto-opettaja noudattaa 1612 tunnin kokonaistyöaikaa. 

Tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasolle 4–5. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on korkeintaan 50% tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Palkka vastaavissa tehtävissä on tyypillisesti 2800–3600 EUR/kk. Työsuhteessa noudatetaan koeaikaa, joka on korkeintaan puolet määräaikaisen työsuhteen pituudesta.

Kuinka hakea?

Jätä hakemuksesi rekrytointijärjestelmän kautta viimeistään 21.9.23. Huomioithan, että emme käsittele sähköpostitse tulleita hakemuksia. Liitä hakemukseen mukaan:

 1. Vapaamuotoinen saate-/motivaatiokirje (max 2 sivua)
 2. Curriculum Vitae (ks. ohjeet: https://tenk.fi/fi/ohjeet-ja-aineistot/tutkijan-ansioluettelomalli)
 3. Julkaisuluettelo (Suomen Akatemian mallilla: https://www.aka.fi/julkaisuluettelo/)
 4. Opetusportfolio (max 3 sivua, jonka lisäksi liitteet). Opetusportfolioon kuuluvat osat:
 • Opetusajattelu
 • Pedagogiset valmiudet
 • Opetus- ja ohjauskokemus
 • Oppimateriaalien tuottaminen
 • Yhteisöllinen opetuksen kehittämistyö
 • Muut opetukselliset ansiot ja mahdolliset aiemmat arviot opetusosaamisesta. Liitteinä voi esittää esimerkiksi opiskelijoiden palautteita opetuksesta tai muita omasta opetuksesta kertovia dokumentteja.

Tehtävään parhaiten soveltuvat hakijat kutsutaan haastatteluun etäyhteydellä tai kasvokkain. Opetustaitoa arvioidaan opetusportfolion ja mahdollisen opetusnäytteen perusteella. Tulemme olemaan yhteydessä kaikkiin hakijoihin hakuprosessin aikana.

Lisätietoja tehtävästä antaa

Yliopistonlehtori Sari Harmoinen, sari harmoinen@oulu.fi, puh. +358 294 48 3709

Professori Minna Uitto, minna.uitto@oulu.fi, puh. +358 294 48 3728

 

Työsuhdemuoto Määräaikainen yli 6 kuukautta
Työsuhteen luonne Kokoaikainen
Työn toivottu alkamispvm 16.10.2023
Palkka TES
Paikkojen lukumäärä 1
Työllisyysaste 100%
Paikkakunta Oulu
Maakunta Pohjois-Pohjanmaa
Maa Suomi
Ilmoitusnumero 2023/402
Julkaistu 07.09.2023
Haku päättyy 21.09.2023

Takaisin avoimiin työpaikkoihin