Humanistinen tiedekunta, Historia, kulttuuri ja viestintätieteet

Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tarjoamme sinulle työympäristön, jossa sinuun luotetaan ja jossa voit hyödyntää osaamistasi, kehittää itseäsi ja tehdä työtä, jolla on merkitystä. Meitä yliopistolaisia on noin 17 000. Tervetuloa joukkoomme muuttamaan maailmaa! 

Haemme nyt Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan kulttuuriantropologian tutkimusryhmään

Tutkijatohtoria ja/tai väitöskirjatutkijaa

kahteen määräaikaiseen sosiaalisia innovaatioita tarkastelevaan Horizon Europe -hankkeeseen vuosille 2023–2027.

Projektit ja tutkimusryhmä

Galwayn yliopiston (IRL) koordinoima Horizon Europe -hanke Female-Led Innovation in Agriculture and Rural Areas (FLIARA) 2023–2026 keskittyy erityisesti naisten innovatiivisen potentiaalin, sen rajoitteiden ja ratkaisumahdollisuuksien tarkasteluun maaseutumaisilla alueilla. Bolognan yliopiston (ITA) koordinoima Horizon Europe -hanke Empowering Rural Communities to Act for Change (RURACTIVE) 2023–2027 keskittyy puolestaan sosiaalisten innovaatioiden etsimiseen ja toimeenpanon edesauttamiseen maaseutumaisilla alueilla. Molemmissa hankkeissa taustalla ovat yhteiskunnan- ja ympäristönmuutoksen tuomat haasteet ja muun muassa vihreän siirtymän vaatimukset, jotka pakottavat ajattelemaan uudelleen totunnaiset tavat toimia, tehdä työtä, asua ja elää yhdessä nopeasti etenevän kaupungistumisen rinnalla.

Osahankkeet toteuttaa kulttuuriantropologian tutkijaryhmä Oulun yliopistossa, joka kuuluu humanistisen tiedekunnan historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkimusyksikköön ja yliopiston strategiseen painopistealueeseen Ihmiset muuttuvassa maailmassa.  Tutkimusryhmässä työskentelee professorin lisäksi kaksi tutkijatohtoria ja väitöskirjatutkijaa, ja tutkimusryhmältä odotetaan kontribuutiota Horizon Europe -hankkeisiin erityisesti Suomen ja Fennoskandian pohjoisia maaseutumaisia alueita koskien.

Tehtävänkuvaus

Valittu tutkija vastaa erityisesti hankkeeseen liittyvistä etnografisista kenttätöistä. Sijoitut Oulun yliopiston humanistiseen tiedekuntaan kulttuuriantropologian tutkimusryhmään, mutta toimit kiinteässä yhteistyössä kansainvälisten tutkimuskonsortioiden ja erityisesti hankekoordinaattorien kanssa. FLIARA-projektissa on käytettävissä lähtökohtaisesti noin 16 henkilötyökuukautta ja RURACTIVE-projektissa 29.5 henkilötyökuukautta riippuen tutkijan koulutus- ja palkkatasosta. Tehtävään voidaan palkata kokoaikainen tutkijatohtori tai väitöskirjatutkija, mutta valittavien henkilöiden toiveiden sekä tehtävätason perusteella tehtävä voidaan toteuttaa myös kahtena osa-aikaisena tutkijatohtorin ja väitöskirjatutkijan tehtävänä.

Tehtäviäsi ovat

 • laadullisten aineistojen (paikallisten asukkaiden ja sidosryhmien haastattelut ja mahdolliset työpajat) kerääminen ja analysointi
 • sidosryhmäyhteistyö
 • tieteellisten artikkeleiden kirjoittaminen
 • osallistuminen hankkeiden hallintoon, raportointiin ja viestintään.

Tutkijatohtorina tehtäviäsi ovat hankkeiden lisäksi oman tieteellisen tutkimustyön tekeminen, tutkimukseen perustuva opetus ja täydentävän rahoituksen hakeminen. Tehtävään kuuluu myös pienimuotoisia opinnäytteiden ohjaus- ja tarkastustehtäviä sekä hallinnollisia tehtäviä 1612 tunnin kokonaistyöajan ja vuosittain sovittavan työaikasuunnitelman puitteissa.

Väitöskirjatutkijan tehtäviin sisältyy hankkeiden lisäksi jatko-opintojen ja väitöskirjatutkimuksen tekeminen ja pienimuotoiset opetus- tai ohjaustehtävät väitöstutkimuksen kysymyksen asetteluun liittyen.

Mitä tarjoamme?

 • Tuen asiantuntevalta ja innostuneelta kulttuuriantropologian tutkimusryhmältä ja poikkitieteellisiltä eurooppalaisilta konsortioilta, joiden mukana pääset kehittymään ja jakamaan asiantuntemustasi.
 • Liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietuja (ePassi). Lue lisää muista työsuhde-eduistamme.
 • Ison organisaation tarjoamat kehitys- ja uramahdollisuudet.
 • Merkityksellisen työn ja toimintakulttuurin, jossa sinulla on vapaus työn ja muun elämän yhteensovittamiseen. Lisätietoa työskentelystä Oulun yliopistossa.

Tehtävään vaadittu osaaminen

Tutkijatohtorilta edellytämme

 • tehtävään soveltuvaa yhteiskuntatieteellistä tai humanistista tohtorin tutkintoa, jonka suorittamisesta on kulunut korkeintaan 10 vuotta
 • perehtyneisyyttä etnografisiin kenttätöihin
 • suomen ja englannin kielen taitoa
 • yhteistyö- ja organisointikykyä, itsenäistä otetta ja valmiutta kenttätöihin ja sidosryhmäyhteistyöhön pohjoisilla maaseutumaisilla alueilla.

Väitöskirjatutkijalta edellytämme

 • tehtävään soveltuvaa yhteiskuntatieteellistä tai humanistista maisterintutkintoa
 • perehtyneisyyttä etnografisiin kenttätöihin
 • suomen ja englannin kielen taitoa
 • yhteistyö- ja organisointikykyä, itsenäistä otetta ja valmiutta kenttätöihin ja sidosryhmäyhteistyöhön pohjoisilla maaseutumaisilla alueilla.

Mikäli tehtävään valittavalla henkilöllä ei vielä ole tohtoriopintojen opinto-oikeutta Oulun yliopiston tutkijakoulussa, hänen tulee hakea sitä tehtävän alkaessa. Tarkemmat tiedot Oulun yliopiston tutkijakoulusta ja pääsyvaatimuksista löytyvät https://www.oulu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu.

Molemmissa tehtävissä katsomme eduksi

 • antropologisen tai lähitieteenalan peruskoulutuksen
 • aikaisemman kokemuksen ihmisen ympäristösuhteiden ja luonnonvarojen hyödynnyksen tutkimuksesta
 • aiempi kokemus haasteellisista EU-rahoitteisista hankkeista.

Sidosryhmäraportit ja kenttätyöt tehdään pääosin suomeksi, mutta konsortioiden työympäristö on kansainvälinen, ja tieteelliset artikkelit ja hankeraportit kirjoitetaan englanniksi. Työ toteutetaan kenttätyövaltaisena laadullisena etnografisena tutkimuksena mutta monitieteisessä ja moniaineistoisessa tutkimusryhmässä, joten valmius poikkitieteelliseen yhteistyöhön on välttämättömyys.

Palkkaus

Tutkijatohtorin palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasoille 5–6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Kuukausipalkka kokoaikaisessa työsuhteessa on noin 3600–4600 € koulutuksen ja kokemuksen perusteella.

Väitöskirjatutkijan palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasoille 2–4. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Kuukausipalkka kokoaikaisessa työsuhteessa on noin 2200–3200 € koulutuksen ja kokemuksen perusteella.

Tehtävät ovat määräaikaisia välillä 1.11.2023–31.12.2027 sopimuksen mukaan ja niissä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Aloitusajankohta on 1.11.2023 tai sopimuksen mukaan, kuitenkin viimeistään tammikuussa 2024.

Hakeminen

Mikäli kiinnostuit, niin jätä hakemuksesi ansioluettelon ja motivaatiokirjeen kera sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 30.9.2023.

Lisätietoja hankkeesta ja tehtävästä

Kulttuuriantropologian professori Hannu I. Heikkinen (OY) Hannu.I.Heikkinen[at]oulu.fi

Työsuhdemuoto Toistaiseksi
Työsuhteen luonne Kokoaikainen/Osa-aikainen
Työn toivottu alkamispvm 1.11.2023
Paikkojen lukumäärä 1
Työllisyysaste 100 %
Paikkakunta Oulu
Maa Suomi
Ilmoitusnumero 2023/403
Yhteys
 • Hannu Heikkinen, +358401842176
Julkaistu 05.09.2023
Haku päättyy 30.09.2023
Kirjaudu sisään ja hae työpaikkaa

Jaa linkki

Takaisin avoimiin työpaikkoihin