Lääketieteellinen tiedekunta, Kliininen lääketiede

Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tarjoamme sinulle työympäristön, jossa sinuun luotetaan ja jossa voit hyödyntää osaamistasi, kehittää itseäsi ja tehdä työtä, jolla on merkitystä. Meitä yliopistolaisia on noin 17 000. Tervetuloa joukkoomme muuttamaan maailmaa!

Haemme nyt Oulun yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan, Kliinisen lääketieteen tutkimusyksikköön

Kliinistä opettajaa perinnöllisyyslääketieteen oppiaineeseen

osa-aikaiseen (30%), viiden vuoden määräaikaiseen tehtävään.

Työtehtävät

Keskeisimmät tehtävät ovat lääketieteen perusopetukseen kuuluvan perinnöllisyyslääketieteen eli kliinisen genetiikan ja genomiikan opetuksen antaminen ja aktiivinen tutkimus- ja kehitystyö.

Mitä etsimme? 

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja niin yksilötasolla kuin tiimissä sekä joustavaa työskentelytapaa ja hyvää kommunikaatiokykyä. Tehtävässä tarvitaan hyvää ja monipuolista opetustaitoa, taitoa tuottaa oppimateriaalia sekä kehittää opetusta. Toivomme hakijalta yliopistopedagogisia opintoja. Muussa tapauksessa ne tulee suorittaa viimeistään kahden vuoden kuluessa tehtävän vastaanottamisesta. Tehtävässä suoriutumisessa on eduksi aktiivinen tutkimustyö ja aktiivisuus perinnöllisyyslääketieteen perus- ja jatkokoulutuksen kehittämiseen liittyen.

Hakijalta vaaditaan perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkärin oikeudet (oikeudet tulisi olla saatuna toimen alkaessa) ja tohtorintutkinto.

Mitä tarjoamme? 

 • Tarjoamme sinulle kiinnostavan ja monipuolisen tehtävän ja mahdollisuuden kehittää osaamistasi dynaamisessa tutkimusyksikössä.
 • Tarjoamme myös yhteisöllisen työympäristön ja ison organisaation kehittymismahdollisuudet. 
 • Liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietuja (ePassi). Lue lisää muista työsuhde-eduistamme.
 • Merkityksellisen työn ja toimintakulttuurin, jossa sinulla on vapaus työn ja muun elämän yhteensovittamiseen. Lisätietoa työskentelystä Oulun yliopistossa.

Palkkaus

Palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasolle 6 – 7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Kliinisen opettajan tehtäviin kuuluu 484 tunnin kokonaistyöajan (30 % osa-aikainen tehtävä) ja vuosittain sovittavan työsuunnitelman puitteissa opetus-, ohjaus- ja tutkimustyötä.

Tehtävä täytetään 1.2.2024 alkaen viiden vuoden määräajaksi. Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Oulun yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi. Opetuksen englannin kielellä tulisi myös onnistua.

Tehtävään ei sisälly sivuvirkaa Oulun yliopistollisessa sairaalassa.

Kuinka hakea?

Hakemukset pyydetään jättämään sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 30.11.2023. Hakemukseen liitetään mukaan:

 1. Lyhyt ansioluettelo (curriculum vitae) Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistuksen mukaan: https://tenk.fi/fi/ohjeet-ja-aineistot/tutkijan-ansioluettelomalli
 2. Motivaatiokirje
 3. Julkaisuluettelo ryhmiteltynä Suomen Akatemian ohjeistuksen mukaan: https://www.aka.fi/julkaisuluettelo/
 4. Täytettävänä olevan tehtävän kannalta merkittävät opetusansiot pyydetään esittämään opetusportfolion tai vastaavan selvityksen muodossa. Portfoliossa tai selvityksessä toivotaan noudatettavaksi tämän selosteen lopussa olevaa jäsennysrakennetta.
 5. Lyhyt seloste täytettävänä olevan tehtävän kannalta merkittävistä tutkimusansioista sekä lyhyt tutkimus- ja toimintasuunnitelma
 6. Muut mahdolliset asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa tehtävän täyttämiseen

OPETUSPORTFOLION SISÄLTÖJÄSENNYS

 1. Opetusajattelu ja luonnehdinta itsestä opettajana
 2. Opetustyössä saavutettu käytännön kokemus ja opetuksen kehittäminen
 3. Oppimateriaalin tuottaminen ja käyttö
 4. Oman opetusosaamisen ylläpitäminen
 5. Opetuksesta saatu palaute (opiskelija-arviot, vertaisarviot, palkinnot ja hyväksytyt opetusnäytteet)
 6. Opetustyön kehittämisen visio. Selosteen tulisi sisältää mm. visio oppiaineen perus- ja jatkokoulutuksen kehittämisestä.

Haastattelu

Ansioituneimmat hakijat kutsutaan haastatteluun.

Lisätietoja  

Lisätietoja: professori Jukka Moilanen, jukka.moilanen(at)oulu.fi, puh 08-315 3069

Työsuhdemuoto Määräaikainen yli 6 kuukautta
Työsuhteen luonne Osa-aikainen
Työn toivottu alkamispvm 1.2.2024
Palkka TES
Paikkojen lukumäärä 1
Työllisyysaste 30%
Paikkakunta Oulu
Maakunta Pohjois-Pohjanmaa
Maa Suomi
Ilmoitusnumero 2023/562
Julkaistu 07.11.2023
Haku päättyy 30.11.2023

Takaisin avoimiin työpaikkoihin