Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopiston harjoittelukoulu

Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tarjoamme sinulle työympäristön, jossa sinuun luotetaan ja jossa voit hyödyntää osaamistasi, kehittää itseäsi ja tehdä työtä, jolla on merkitystä. Meitä yliopistolaisia on noin 17 000. Tervetuloa joukkoomme muuttamaan maailmaa!

Oulun normaalikoulu on Oulun yliopiston harjoittelukoulu. Koulussamme opiskelee noin 900 oppilasta perusasteella ja 250 opiskelijaa lukiossa. Lisäksi järjestämme perusopetukseen valmistavaa opetusta. Normaalikoulu toimii kolmessa eri toimipisteessä Oulussa.

Harjoittelukoulun tehtävänä on antaa perusopetusta ja lukiokoulutusta, järjestää luokan- ja aineenopettajakoulutuksen pedagogisiin opintoihin kuuluvaa ohjattua opetusharjoittelua, osallistua opettajankoulutuksen kehittämiseen, sekä osallistua oppimista ja opettamista tukevaan tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa. Järjestämme myös täydennyskoulutusta ja koulutusvientiä. Lisäksi olemme yksi maailman Unesco-kouluista, joiden tavoitteena on muun muassa lisätä kulttuuritietoutta ja edistää suvaitsevaisuutta.

Etsimme nyt Oulun normaalikoululle

Koulunkäynninohjaajaa

määräaikaiseen työsuhteeseen seuraavasti:

  • 01.01.2024-30.09.2024, Oulun normaalikoulu, Linnanmaa 1-6

Työtehtävät

Koulunkäynninohjaajana tehtäväsi on tukea oppilaita siten, että he kykenevät ottamaan vastuuta oppimisestaan ja koulunkäynnistään. Koulunkäynninohjaajan työ sisältää kasvatus-, ohjaus- ja huolenpitotyötä sekä yleistä opiskelun ja hyvinvoinnin edistämistä. Tehtäviisi kuuluu oppilaiden ohjausta oppitunneilla ja erityisopetuksessa, mutta myös ryhmä- ja henkilökohtaisen ohjaajan tehtäviä, valvontatehtäviä, oppilaiden mahdollisesta lääkehoidosta huolehtimista, oppimateriaalin valmistamista sekä muita rehtorin määräämiä tehtäviä.

Mitä tarjoamme?

Tehtävän vaatimukset

Edellytämme sinulta koulunkäynninohjaajan ammattitutkintoa tai muuta tehtävän hoitamiseen soveltuvaa tutkintoa. Ansioksi luetaan hyvät tieto- ja viestintätekniset taidot. Odotamme sinun olevan aloitteellinen, yhteistyökykyinen, ammatillisesti sitoutunut ja opinhaluinen. Edellytämme myös hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, muu kielitaito luetaan eduksi.

Tehtävään valittavan henkilön on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Tehtävän palkkaus

Tehtävä on määräaikainen 01.01.2024 tai sopimuksen mukaan alkaen ja sihen sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa, Tehtävän tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen muun henkilökunnan palkkausjärjestelmän tehtävien vaativuustason 4 perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Hakeminen

Olisiko tässä sinun paikkasi loistaa? Jätä hakemuksesi liitteineen sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 27.11.2023. Hakemukseen tulee liittää ansioluttelo (CV) sellaisine liitteineen, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään sekä hakijan yhteystiedot.

Lisätietoja tehtävästä antaa:

Janne Pellikainen, perusasteen apulaisrehtori, janne.pellikainen@oulu.fi

Työsuhdemuoto Määräaikainen työsopimus
Työsuhteen luonne Kokoaikainen
Paikkojen lukumäärä 1
Työllisyysaste 100
Paikkakunta Oulu
Maakunta Pohjois-Pohjanmaa
Maa Suomi
Ilmoitusnumero 2023/580
Yhteys
  • Janne Pellikainen, +358503271800
Julkaistu 13.11.2023
Haku päättyy 27.11.2023

Takaisin avoimiin työpaikkoihin