Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopiston harjoittelukoulu

Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, jonka noin 3600 työntekijää tuottavat korkeatasoiseen tutkimukseen pohjautuvaa uutta tietoa ja antavat tutkimukseen perustuvaa opetusta kestävämmän, älykkäämmän ja inhimillisemmän maailman rakentamiseksi. Oulun yliopistoyhteisössä toimii kaikkiaan noin 17000 henkilöä. Pohjoisen tiedeyhteisömme toiminta on globaalisti vaikuttavaa ja luo edellytyksiä innovaatioiden syntymiselle.

Oulun normaalikoulu on Oulun yliopiston harjoittelukoulu. Koulussamme opiskelee noin 900 oppilasta perusasteella ja 250 opiskelijaa lukiossa. Lisäksi järjestämme perusopetukseen valmistavaa opetusta. Normaalikoulu toimii kolmessa eri toimipisteessä Oulussa.

Harjoittelukoulun tehtävänä on antaa perusopetusta ja lukiokoulutusta, järjestää luokan- ja aineenopettajakoulutuksen pedagogisiin opintoihin kuuluvaa ohjattua opetusharjoittelua, osallistua opettajankoulutuksen kehittämiseen, sekä osallistua oppimista ja opettamista tukevaan tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaan. Järjestämme myös täydennyskoulutusta ja koulutusvientiä. Lisäksi olemme yksi maailman Unesco-kouluista, joiden tavoitteena on muun muassa lisätä kulttuuritietoutta ja edistää suvaitsevaisuutta. 

Etsimme nyt Oulun normaalikoululle

Apulaisrehtoria, perusopetus 7-9, Linnanmaa

määräaikaiseen työsuhteeseen seuraavasti:

1.2.2024-31.7.2027

Työtehtävät

Apulaisrehtorina toimit perusopetuksen yläkoulun luokkien 7-9 rehtorina. Vastuualueisiisi kuuluu yleinen oppilaitosjohtaminen, aineenopettajakoulutuksen tehtäviä, verkostoyhteistyö sekä pedagoginen johtaminen ja tuen järjestelyt sekä tutkimus- kokeilu- ja kehittämistyön edistäminen yhteistyössä Oulun normaalikoulun johtoryhmän kanssa strategian mukaisesti. Lisäksi muut erikseen sovittavat tehtävät.

Mitä tarjoamme?

Tuen asiantuntevalta ja innostuneelta tiimiltä, jossa pääset kehittymään ja jakamaan asiantuntemustasi.  Liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietuja (ePassi). Lue lisää muista työsuhde-eduistamme.  Ison organisaation tarjoamat kehitys- ja uramahdollisuudet.  Merkityksellisen työn ja toimintakulttuurin, jossa sinulla on vapaus työn ja muun elämän yhteensovittamiseen. Lisätietoa työskentelystä Oulun yliopistossa. 

Tehtävän vaatimukset

Valittavalta henkilöltä edellytetään harjoittelukoulujen opettajakelpoisuutta (opetustoimen henkilöstön kelpoisuusasetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus sekä tämän lisäksi hyvä opetustaito ja kahden vuoden päätoiminen opettajakokemus opettajaksi valmistumisen jälkeen) sekä opetushallinnon tutkinto tai muulla tavoin hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus. Hakijalle luetaan ansioksi rehtorin tai apulaisrehtorin tehtävien aiempi menestyksekäs hoitaminen, tuntemus nykyaikaisesta johtamisesta ja esimiestyöstä sekä kokemus kansainvälisestä yhteistyöstä, mukaan lukien koulutusvienti. Eduksi katsotaan myös suuntautuneisuus pedagogiseen tutkimus-, kokeilu ja kehittämistoimintaan.

Valittavan henkilön tulee olla aloitteellinen, yhteistyökykyinen, hyvät esimies- ja vuorovaikutustaidot omaava, ammatillisesti sitoutunut ja opinhaluinen sekä omata kyky selvitä haastavista tilanteista. Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Lisäksi valittavan tulee kyetä sujuvaan kommunikointiin englannin kielellä, muu kielitaito luetaan eduksi. Ansioksi luetaan opiskeluhuollon tuntemus ja siihen perehtyneisyys, muutosjohtamiskokemus sekä hyvä tieto- ja viestintätekniikan käyttötaito ja hallinnon ohjelmistojen tuntemus.

Tehtävään valittavan henkilön on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. 

Tehtävän palkkaus

Tehtävä on määräaikainen 1.2.2024-31.7.2027 ja siihen sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävän tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen harjoittelukoulujen palkkausjärjestelmän tehtävien vaativuustason 9 perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Hakeminen

Olisiko tässä sinun paikkasi loistaa? Jätä hakemuksesi liitteineen sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 10.1.2024. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo (CV) sellaisine liitteineen, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään sekä hakijan yhteystiedot. 

Lisätietoja tehtävästä antaa:

Johtava rehtori Sari Ahola, p. 0503505544, sari.ahola(at)oulu.fi

 

Hakuilmoitusta editoitu 14.12.2024. Hakua jatkettu 10.1.2024 saakka. Alkuperäinen haku päättyi 12.12.2023. Kaikki jo hakeneet otetaan huomioon haussa. 

Työsuhdemuoto Määräaikainen työsopimus
Työsuhteen luonne Kokoaikainen
Työsuhteen toivottu aloitusajankohta 1.2.2024
Paikkojen lukumäärä 1
Työllisyysaste 100
Paikkakunta Oulu
Maa Suomi
Ilmoitusnumero 2023/587
Yhteys
  • Sari Merja Tuulikki Ahola, 0503505544
Julkaistu 14.12.2023
Haku päättyy 10.01.2024

Takaisin avoimiin työpaikkoihin