Luonnontieteellinen tiedekunta, Matemaattiset tieteet

Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tarjoamme sinulle työympäristön, jossa sinuun luotetaan ja jossa voit hyödyntää osaamistasi, kehittää itseäsi ja tehdä työtä, jolla on merkitystä. Meitä yliopistolaisia on noin 17 000. Tervetuloa joukkoomme muuttamaan maailmaa!

Luonnontieteiden tiedekunta

Haemme nyt Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan matemaattisten tieteiden tutkimusyksikköön

Yliopistonlehtoria tai yliopisto-opettajaa

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Matemaattisten tieteiden tutkimusyksikössä tehdään monipuolista ja laaja-alaista matemaattista ja tilastotieteellistä tutkimusta ja koulutetaan osaajia opetus-, tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin. Yksikön tutkimusryhmissä tutkitaan useisiin matematiikan, sovelletun matematiikan ja tilastotieteen osa-alueisiin liittyviä aiheita.

Työtehtävät ja edellytykset

 • Yliopisto-opettajan ja yliopistonlehtorin tehtävät ovat opetuspainotteisia: tehtäviin kuuluvat tilastotieteen perus- ja aineopintotasoinen opetus, opetuksen kehittäminen ja opiskelijoiden ohjaus. Yliopisto-lehtorin tehtäviin voi kuulua lisäksi soveltavan tilastotieteen tutkimusta monitieteisen tutkimusryhmän jäsenenä.
 • Yliopisto-opettajan tehtävässä edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa tilastotieteen tai matematiikan alalta ja yliopistonlehtorin tehtävässä edellytetään tohtorin tutkintoa tilastotieteen tai matematiikan alalta. Tehtävissä edellytetään myös kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta, ohjata opinnäytetöitä ja antaa opinto-ohjausta. Lisäksi edellytetään kokemusta tilastotieteen opetuksesta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä sujuvaa kirjallista ja suullista suomen ja englanninkielen taitoa. Didaktinen koulutus sekä näytöt opetuksen kehittämisestä, taidosta tuottaa oppimismateriaalia ja opetuksen vastuutehtäviin osallistumisesta katsotaan eduksi tehtävää täytettäessä. Tehtävään valittavan henkilön edellytetään suorittavan kahden vuoden sisällä 25 opintopisteen kokonaisuuden didaktisia opintoja, mikäli niitä ei ole aikaisemmin suoritettu.

Mitä tarjoamme?

 • Matemaattisten tieteiden yksikössä pääset kehittämään ja jakamaan asiantuntemustasi.
 • Tehtävässäsi sinua tukee yksikön asiantunteva henkilöstö.
 • Liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietuja (ePassi). Lue lisää muista työsuhde-eduistamme.
 • Ison organisaation tarjoamat kehitys- ja uramahdollisuudet, merkityksellisen työn ja toimintakulttuurin, jossa sinulla on vapaus työn ja muun elämän yhteensovittamiseen. Lisätietoa työskentelystä Oulun yliopistossa.

Palkkaus

Tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva alkaen 01.08.2024 (tai sopimuksen mukaan). Yliopisto-opettajan tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasolle 5 ja yliopistolehtorin tehtävä vaativuustasolle 6-7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Yliopisto-opettajan palkka vastaavissa tehtävissä on tyypillisesti 3700-3900 EUR/kk ja ylipistonlehtorin palkka 4300-5010 EUR/kk. Tehtävässä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.

Kuinka hakea?

Hakemus tulee jättää rekrytointijärjestelmän kautta viimeistään 01.05.2024. Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1. Vapaamuotoinen hakemus / motivaatiokirje, josta ilmenee, hakeeko hakija ensisijaisesti yliopisto-opettajan vai yliopistonlehtorin tehtävää.

2. TENK:n ansioluettelomallin mukaisesti laadittu ansioluettelo.

3. Suomen Akatemian ohjeistuksen mukaisesti laadittu julkaisuluettelo (erityisesti yliopistolehtorin tehtävään liittyen)

4. Opetusportfolio, joka sisältää seuraavat otsikoidut kohdat:

 • Opetusfilosofia ja opetusmenetelmät

 • Opetuskokemus ja opetuksen kehittäminen

 • Oppimateriaalin tuottaminen 

 • Ammatillinen kehitys opettajana

 • Opetuksesta saatu palaute (opiskelija-arviot, vertaisarvioit, palkinnot ja hyväksytyt opetusnäytteet)

 • Tavoitteet ja kehittymissuunnitelmat opettamisessa

5. Tutkimussuunnitelma (yliopistonlehtorin tehtävään liittyen)

Tehtävään parhaiten soveltuvat hakijat kutsutaan haastatteluun. Opetustaitoa arvioidaan opetusportfolion ja opetusnäytteen perusteella. Kaikkiin hakijoihin ollaan yhteydessä hakuprosessin aikana.

Yksikkö toivoo hakijoiksi eritaustaisia henkilöitä, kuten eri-ikäisiä, eri sukupuolta olevia ja eri kulttuuri- tai vähemmistöryhmiin kuuluvia.

Lisätietoja

Yksikönjohtaja professori Mikko Sillanpää, matemaattisten tieteiden tutkimusyksikkö, mikko.sillanpaa@oulu.fi, 040-6734474.

Työsuhdemuoto Toistaiseksi
Työsuhteen luonne Kokoaikainen
Paikkojen lukumäärä 1
Työllisyysaste 100%
Paikkakunta OULU
Maa Suomi
Ilmoitusnumero 2024/33
Julkaistu 25.03.2024
Haku päättyy 01.05.2024
Kirjaudu sisään ja hae työpaikkaa

Jaa linkki

Takaisin avoimiin työpaikkoihin