Lääketieteellinen tiedekunta, Väestöterveys

Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, jonka noin 3600 työntekijää tuottavat korkeatasoiseen tutkimukseen pohjautuvaa uutta tietoa ja antavat tutkimukseen perustuvaa opetusta kestävämmän, älykkäämmän ja inhimillisemmän maailman rakentamiseksi. Oulun yliopistoyhteisössä toimii kaikkiaan noin 17000 henkilöä. Pohjoisen tiedeyhteisömme toiminta on globaalisti vaikuttavaa ja luo edellytyksiä innovaatioiden syntymiselle.

Työpaikkailmoitus suomeksi, pohjoissaameksi, inarinsaameksi ja koltansaameksi löytyy:

Hakuilmoitus suomi, pohjoissaame, inarinsaame ja koltansaame

Haemme nyt

Saamelaisen ilmastoneuvoston koordinaattoria

Kokoaikaiseen työsuhteeseen mahdollisimman pian - 31.8.2027.

Tehtävä sijoittuu Oulun yliopiston Lääketieteellisen tiedekunnan Väestöterveyden tutkimusyksikköön, Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskukseen (CERH) sijoittuvaan Saamelaisen ilmastoneuvoston sihteeristöön.

Saamelainen ilmastoneuvosto on perustettu ilmastolain (432/2022) ja saamelaisesta ilmastoneuvostosta annetun asetuksen nojalla (453/2023). Ilmastoneuvoston tehtävänä on siitä annetun asetuksen 1 § mukaan: 1) lausuntojen antaminen myös muista ilmastopolitiikkaa koskevista valtakunnallisista suunnitelmista kuin ilmastolain 9–12 §:ssä tarkoitetuista suunnitelmista; 2) tietopohjan tuottaminen kansallisen ilmastopolitiikan vaikutusten arviointia ja seurantaa varten saamelaiskulttuurin ja saamelaisten oikeuksien näkökulmasta;  3) lausuntojen antaminen saamelaisten kotiseutualuetta koskevista paikallisista ja alueellisista ilmastosuunnitelmista tai ilmastotoimista; 4) sellainen muu kuin 1–3 kohdassa tarkoitettu tietopohjan tuottaminen, joka tukee saamelaiskulttuuria ilmastonmuutoksen hillinnässä tai ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Ilmastoneuvoston sihteeristön tehtävänä on tukea ilmastoneuvoston tehtäväksi annettujen tavoitteiden toteutumista.

Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus (CERH) tutkii erityisesti ilmastonmuutokseen liittyvien ympäristöaltisteiden terveysvaikutuksia. Tutkimuskeskuksen projekteissa työskentelee tutkijoita eri tieteenaloilta, kuten epidemiologiasta ja biostatistiikasta, kliinisestä lääketieteestä, biologiasta, genetiikasta, ympäristötieteistä, maantieteestä ja antropologiasta. CERH tutkimus käsittää ilmastonmuutoksen holistiset vaikutukset saamelaisilla.

Työtehtävät 

Saamelaisen ilmastoneuvoston koordinaattorina työskentelet itsenäisesti ja johdat saamelaisen ilmastoneuvoston sihteeristöä. Sihteeristössä tulee työskentelemään avustavaa henkilökuntaa ja hanketoiminnan myötä tutkijoita. Saamelaisen ilmastoneuvoston sihteeristön tehtävät ovat ilmastolain 21 § ja saamelaisesta ilmastoneuvostosta annetun asetuksen mukaisten tehtävien toimeenpano ja edistäminen. Sihteeristön keskeisenä tehtävänä on tukea ilmastoneuvostoa sen työssä sekä tietopohjan kokoamista ilmastoneuvostolle ilmastonmuutoksesta, sen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta ja niiden vaikutuksista saamelaiskulttuurille ja saamelaisten kotiseutualueelle. Sihteeristö vastaa rahoituksen hausta ilmastoneuvostolle ja ilmastoneuvoston hankkeisiin. Koordinaattori toimii saamelaisen ilmastoneuvoston asianesittelijänä. Koordinaattori osallistuu sidosryhmäyhteistyöhön kansallisesti ja kansainvälisesti tiedepaneelien ja keskeisten viranomaisten kanssa.  Koordinaattorin tehtäviin kuuluu ilmastoneuvoston toimintaan liittyvän tutkimuksen, lainsäädännön ja hallinnon kehityksen seuraaminen. Työtehtäviin voi kiinnostuksen ja resurssien mukaan yhdistää työtehtäviin soveltuvan tutkimustoiminnan. 

Koordinaattori työskentelee saamelaisen ilmastoneuvostoneuvoston alaisuudessa. Työskentelykielet ovat suomi ja englanti.

Saamelaisen ilmastoneuvoston rahoitus päätetään vuosittain valtion talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Saamelainen ilmastoneuvosto on pysyvä elin ja nykyinen ilmastoneuvosto on asetettu toimikaudelle 1.9.2023-31.8.2027. Rahoituksen luonteen vuoksi haemme koordinaattoria nyt määräaikaiseen työsuhteeseen, mutta työsopimusta voidaan jatkaa määräajan jälkeen.

Tehtävän vaatimukset

 • Edellytämme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa saamelaisen ilmastoneuvoston kannalta keskeiseltä tieteenalalta.
 • Työtehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää saamelaiskulttuurin asiantuntemusta.
 • Edellytämme erinomaista suomen kielen taitoa sekä sujuvaa englannin kielen taitoa.
 • Saamen kielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi 
 • Tutkimuskokemus ilmastoneuvoston tehtäviin kuuluvissa asioissa katsotaan erityiseksi ansioksi.
 • Johtamis- ja hallinnointikokemus katsotaan erityiseksi ansioksi. 
 • Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kehittämismyönteistä asennetta ja monipuolista tuntemusta ilmastoneuvoston tehtäväkentästä.

Mitä tarjoamme? 

 • Mahdollisuuden olla vaikuttamassa sekä kansallisesti että globaalisti ilmastonmuutoksen hillintään, sopeutumiseen ja alkuperäiskansojen osallistumisoikeuksien kehittämiseen
 • Monitieteisen työyhteisön ja saamelaisen ilmastoneuvoston tuen
 • Mahdollisuuden olla kehittämässä ilmastotoimia ja osallistua tutkimuksen tekoon
 • Liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietuja (ePassi). Lue lisää muista työsuhde-eduistamme.
 • Merkityksellisen työn ja joustavan toimintakulttuurin, jossa sinulla on vapaus työn ja muun elämän yhteensovittamiseen. Lisätietoa työskentelystä Oulun yliopistossa.

Mitä etsimme? 

Odotamme sinulta:

 • Soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ilmastoneuvoston kannalta keskeisiltä tieteenaloilta, esimerkiksi ympäristö- ja humanistisilta aloilta.
 • Kykyä itsenäiseen työskentelyyn
 • Saamelaiskulttuurin tuntemusta
 • Erinomaista kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa sekä sujuvaa englannin kielen taitoa
 • Hyviä tieto- ja viestintätekniikan käyttötaitoja
 • Hyviä vuorovaikutustaitoja
 • Rohkeutta innovatiiviseen kehittämistoimintaan.

Lisäksi katsomme eduksi:

 • Tutkimuskokemusta, joka liittyy erityisesti ilmastonmuutokseen
 • Saamen kielen osaamista 
 • Johtamis- ja hallintokokemusta
 • Kokemusta tutkimus- ja/tai kehityshankkeisiin osallistumisesta
 • Kokemusta rahoituksen hausta.

Palkkaus

Tehtävä on kokoaikainen alkaen mahdollisimman pian. Saamelainen ilmastoneuvosto on pysyvä elin, mutta sihteeristöön sijoittuvat tehtävät uusitaan rahoituskausittain. Tehtävässä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.

Palkkaus sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän muun henkilökunnan vaativuustasolle MV7-9 ja määräytyy hakijan koulutuksen sekä työkokemuksen mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Palkka vastaavissa tehtävissä on tyypillisesti 2600-3700 EUR/kk. 

Kuinka hakea?

Jos kiinnostuit, haethan paikkaa rekrytointijärjestelmän kautta viimeistään 21.4.2024. Liitä mukaan:

 1. Hakemus/motivaatiokirje, max 2. sivua
 2. Ansioluettelo (CV)
 3. Julkaisuluettelo
 4. Tutkintotodistus 
 5. Muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa tehtävän täyttämiseen.

Tehtävään parhaiten soveltuvat hakijat kutsutaan haastatteluun etäyhteydellä tai kasvokkain. Tulemme olemaan yhteydessä kaikkiin hakijoihin hakuprosessin aikana.

Lisätietoja  

Jäikö jokin arveluttamaan? Ota yhteyttä

Saamelaisen ilmastoneuvoston puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi,
klemetti.nakkalajarvi@oulu.fi
puh. +358 40 5371584

 

Työsuhdemuoto Toistaiseksi
Työsuhteen luonne Kokoaikainen
Työsuhteen toivottu aloitusajankohta Mahdollisimman pian
Palkka TES
Paikkojen lukumäärä 1
Työllisyysaste 100%
Paikkakunta Oulu
Maakunta Pohjois-Pohjanmaa
Maa Suomi
Ilmoitusnumero 2024/34
Yhteys
 • Klemetti Näkkäläjärvi, +358405371584
Julkaistu 22.03.2024
Haku päättyy 21.04.2024

Takaisin avoimiin työpaikkoihin