Palvelu- ja erillisyksiköt, Kerttu Saalasti Instituutti

Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tarjoamme sinulle työympäristön, jossa sinuun luotetaan ja jossa voit hyödyntää osaamistasi, kehittää itseäsi ja tehdä työtä, jolla on merkitystä. Meitä yliopistolaisia on noin 17 000. Tervetuloa joukkoomme muuttamaan maailmaa!

Haemme nyt Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin alueellisen erinomaisuuden tutkimusryhmään

Projektitutkijaa

kokoaikaiseen ja määräaikaiseen (15 kuukautta) työsuhteeseen alkaen aikaisintaan 15.3.2024. Työ voidaan tarvittaessa tehdä pääosin etätyönä.

Projektitukijana työskentelet osana Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Alueellinen erinomaisuuden ryhmää. Kerttu Saalasti Instituutti tuottaa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta, osaamista ja ratkaisuja mikroyrittäjyyden, alueellisen erinomaisuuden ja tulevaisuuden tuotantoteknologioiden näkökulmista. Vahvistamme osaamisaloillamme kestävästi kehittyvää yhteiskuntaa. Alueellisen erinomaisuuden (Regional Excellence, REx) -ryhmä keskittyy tuottamaan korkeatasoista tutkittua tietoa alueellisten ilmiöiden tekijöistä, prosesseista ja rakenteista. Tavoitteena on kehittää tutkittuun tietoon perustuen alueiden elinvoimaisuutta, kestävyyttä ja muutosjoustavuutta.

Työtehtävät

Projektitutkijana tehtävänäsi on tutkia malminetsinnän paikallisia ja alueellisia vaikutuksia yhteiskunnallisen kestävyyden ja hyväksyttävyyden näkökulmista eri mittakaavatasojen ilmiöt ja vaikutukset huomioiden. Keskeisin tutkimuksen aineisto on määrällisten, laadullisten ja paikkatietopohjaisten karttakysymysten vastauksista koostuva data, jossa vastaukset ovat suomeksi. Analyysi ja tulosten raportointi tehdään yhdessä Oulun yliopiston ja Lapin yliopiston kanssa ja tavoitteena on tutkimusjulkaisu sekä hankkeen deliverablen tukeminen. Työhön kuuluu yhteistyötä kansainvälisen hankekonsortion kanssa. Työtehtäviisi voi sisältyä yhteistyötä myös muiden projektien kanssa ja tavoitteena on tehtävänkuvan laajentaminen tulevaisuudessa.

Työ on osa Horizon Europe rahoitteista ”Kriittisten raaka-aineiden potentiaali Euroopassa: Uudet edistykselliset malminetsintämenetelmät ja mineraalijärjestelmien mallinnus” AGEMERA-hanketta. AGEMERA pyrkii lisäämään eurooppalaisten kriittisten raaka-aineiden saatavuutta lisäämällä tietoisuutta ja tietoa CRM:ien mahdollisuuksista, roolista ja vaikutuksista vähähiiliseen talouteen siirtymisessä. Samalla se vahvistaa EU:n avointa strategista autonomiaa. AGEMERA luo uutta tietoa ja innovatiivista teknologiaa, joka ohjaa kriittisten mineraalien ympäristöystävällisempää etsintää. Työ painottuu hankkeen osatavoitteisiin luoda innovatiivisia, vastuullisia ja sosiaalisesti hyväksyttyjä toimintatapoja raaka-aineiden hankintaan sekä ihmisten huolien ja toiveiden huomioimiseen malminetsintään ja kaivostoimintaan liittyen.

Mitä tarjoamme?

Mitä etsimme?

  • Tehtävä vaatii laadullisen ja määrällisen kyselyiden analytiikan ymmärtämistä sekä osaamista ja kokemusta yhteiskunnallisesta monitieteisestä tutkimusotteesta.
  • Tutkimuksen aineisto on suomeksi ja julkaisu- ja raportointityö tehdään englanniksi, joten molempien kielien hyvä hallinta on välttämätöntä
  • Tekstimuotoisen kyselyvastausaineiston analytiikan lisäksi perustason tilastotieteen menetelmien ja paikkatiedon perusteiden hallinnasta on etua.
  • Kokemus kansainvälisestä projektitoiminnasta ja raportoinnista katsotaan eduksi, samoin kuin kokemus tieteellisesti kirjoittamisesta ja akateemisesta julkaisemista..
  • Arvostamme kokemusta hanketyöstä sekä yhteiskuntatieteiden ja kaivannaisalan tuntemusta sekä hyviä viestintä- ja yhteistyötaitoja.

Tehtävän palkkaus

Tehtävä on määräaikainen 15 kuukauden ajaksi aikaisintaan 15.3.2024 alkaen tai sopimuksen mukaan. Lopullinen tehtävänkuva määräytyy hakijan mielenkiinnon ja osaamisen mukaan. Tehtävän palkkaus sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän muun asiantuntija- ja tukihenkilöstönvaativuustasolle 7-8. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Tehtävässä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Palkka vastaavissa tehtävissä on tyypillisesti 2700–3300 EUR/kk.

Kuinka hakea?

Jätä hakemuksesi rekrytointijärjestelmän kautta viimeistään 20.2.2024. Liitä hakemukseen myös lyhyt 1-3 sivun mittainen CV sisältäen julkaisuluettelon sekä lisäksi yhden sivun mittainen motivaatiokirje.

Tehtävään parhaiten soveltuvat hakijat kutsutaan haastatteluun etäyhteydellä tai kasvokkain. Tulemme olemaan yhteydessä kaikkiin hakijoihin hakuprosessin aikana.

Lisätietoja

Jäikö jokin arveluttamaan? Ota yhteyttä: Tutkimusjohtaja Ossi Kotavaara, ossi.kotavaara@oulu.fi, 050 573 9124.

Työsuhdemuoto Määräaikainen työsopimus
Työsuhteen luonne Kokoaikainen
Työn toivottu alkamispvm 15.3.2024
Palkka TES
Paikkojen lukumäärä 1
Työllisyysaste 100%
Paikkakunta Oulu
Maakunta Pohjois-Pohjanmaa
Maa Suomi
Ilmoitusnumero 2024/50
Yhteys
  • Ossi Juhani Kotavaara, 0505739124
Julkaistu 05.02.2024
Haku päättyy 20.02.2024

Takaisin avoimiin työpaikkoihin