Lääketieteellinen tiedekunta, Väestöterveys

Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tarjoamme sinulle työympäristön, jossa sinuun luotetaan ja jossa voit hyödyntää osaamistasi, kehittää itseäsi ja tehdä työtä, jolla on merkitystä. Meitä yliopistolaisia on noin 17 000. Tervetuloa joukkoomme muuttamaan maailmaa!

Haemme nyt

Saamelaisen ilmastoneuvoston sihteeriä

osa-aikaiseen työsuhteeseen mahdollisimman pian - 31.8.2027.

Tehtävä sijoittuu Oulun yliopiston Lääketieteellisen tiedekunnan Väestöterveyden tutkimusyksikköön, Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskukseen (CERH) sijoittuvaan Saamelaisen ilmastoneuvoston sihteeristöön.

Saamelainen ilmastoneuvosto on perustettu ilmastolain (432/2022) ja saamelaisesta ilmastoneuvostosta annetun asutuksen nojalla (453/2023. Ilmastoneuvoston tehtävänä on siitä annetun asetuksen 1 § mukaan: 1) lausuntojen antaminen myös muista ilmastopolitiikkaa koskevista valtakunnallisista suunnitelmista kuin ilmastolain 9–12 §:ssä tarkoitetuista suunnitelmista; 2) tietopohjan tuottaminen kansallisen ilmastopolitiikan vaikutusten arviointia ja seurantaa varten saamelaiskulttuurin ja saamelaisten oikeuksien näkökulmasta;  3) lausuntojen antaminen saamelaisten kotiseutualuetta koskevista paikallisista ja alueellisista ilmastosuunnitelmista tai ilmastotoimista; 4) sellainen muu kuin 1–3 kohdassa tarkoitettu tietopohjan tuottaminen, joka tukee saamelaiskulttuuria ilmastonmuutoksen hillinnässä tai ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Ilmastoneuvoston sihteeristön tehtävänä on tukea ilmastoneuvoston tehtäväksi annettujen tavoitteiden toteutumista.

Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus (CERH) tutkii erityisesti ilmastonmuutokseen liittyvien ympäristöaltisteiden terveysvaikutuksia. Tutkimuskeskuksen projekteissa työskentelee tutkijoita eri tieteenaloilta, kuten epidemiologiasta ja biostatistiikasta, kliinisestä lääketieteestä, biologiasta, genetiikasta, ympäristötieteistä, maantieteestä ja antropologiasta. CERH tutkimus käsittää ilmastonmuutoksen holistiset vaikutukset saamelaisilla.

Työtehtävät 

Saamelaisen ilmastoneuvoston sihteerin tehtävä sopii opiskelujen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille tai osa-aikatyötä haluaville. Työskentelet yhteistyössä saamelaisen ilmastoneuvoston koordinaattorin kanssa. Työaikasi on osa-aikainen, noin 50%. Työaika voi jakaantua kausiluontoisesti ja joustavasti vuoden aikana. Saamelaisen ilmastoneuvoston sihteeristön tehtävät ovat ilmastolain 21 § ja saamelaisesta ilmastoneuvostosta annetun asetuksen mukaisten tehtävien toimeenpano ja edistäminen. Sihteeristön keskeisenä tehtävänä on tukea ilmastoneuvostoa sen työssä sekä tietopohjan kokoamista ilmastoneuvostolle ilmastonmuutoksesta, sen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta ja niiden vaikutuksista saamelaiskulttuurille ja saamelaisten kotiseutualueelle.

Sihteeri osallistuu ilmastoneuvoston kokouksien ja tapahtumien järjestelyyn, sähköiseen ja sosiaalisessa mediassa tapahtuvassa viestintään, kotisivujen päivitykseen, projektihallintaan, kokouksien keskustelujen kirjaamiseen ja hanketoimintaan. Sihteeri tukee ilmastoneuvoston koordinaattoria tehtävässään.

Sihteeri työskentelee saamelaisen ilmastoneuvostoneuvoston alaisuudessa. Pääasiallinen työskentelykieli on suomi.

Saamelaisen ilmastoneuvoston rahoitus päätetään vuosittain valtion talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Saamelainen ilmastoneuvosto on pysyvä elin ja nykyinen ilmastoneuvosto on asetettu toimikaudelle 1.9.2023-31.8.2027. 

Tehtävän vaatimukset

Tehtävään ei edellytetä ylempää korkeakoulututkintoa, mutta se katsotaan eduksi. Sihteeriltä edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa sekä sujuvaa englannin kielen taitoa. Saamen kielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kehittämismyönteistä asennetta. Kokemus hanketoiminnasta katsotaan eduksi.

Mitä tarjoamme? 

 • Mahdollisuuden olla vaikuttamassa sekä kansallisesti että globaalisti ilmastonmuutoksen hillintään, sopeutumiseen ja alkuperäiskansojen osallistumisoikeuksien kehittämiseen
 • Monitieteisen työyhteisön ja saamelaisen ilmastoneuvoston tuen
 • Mahdollisuuden olla kehittämässä ilmastotoimia
 • Liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietuja (ePassi). Lue lisää muista työsuhde-eduistamme.
 • Merkityksellisen työn ja joustavan toimintakulttuurin, jossa sinulla on vapaus työn ja muun elämän yhteensovittamiseen. Lisätietoa työskentelystä Oulun yliopistossa.

Mitä etsimme? 

Odotamme sinulta:

 • Kykyä itsenäiseen työskentelyyn
 • Erinomaista kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa sekä sujuvaa englannin kielen taitoa
 • Hyviä tieto- ja viestintätekniikan käyttötaitoja
 • Hyviä vuorovaikutustaitoja.

Lisäksi katsomme eduksi:

 • Saamen kielen taitoa
 • Saamelaiskulttuurin tuntemusta
 • Kokemusta tutkimus- ja/tai kehityshankkeisiin osallistumisesta
 • Hallinnollista kokemusta
 • Kokemusta viestinnästä.

Palkkaus

Tehtävä on osa-aikainen (50%) alkaen mahdollisimman pian. Saamelainen ilmastoneuvosto on pysyvä elin, mutta sihteeristöön sijoittuvat tehtävät uusitaan rahoituskausittain. Tehtävässä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.

Palkkaus sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän muun henkilökunnan vaativuustasolle 6-7 ja määräytyy hakijan koulutuksen sekä työkokemuksen mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Kokoaikainen palkka vastaavissa tehtävissä on tyypillisesti 2500-2900 EUR/kk. 

Kuinka hakea?

Jos kiinnostuit, haethan paikkaa rekrytointijärjestelmän kautta viimeistään 21.4.2024. Liitä mukaan:

 1. Hakemus/motivaatiokirje, max 2. sivua
 2. Ansioluettelo (CV)
 3. Tutkinto/opintotodistus.

Lisäksi 

 • Mahdollinen julkaisuluettelo
 • Muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa tehtävän täyttämiseen.

Tehtävään parhaiten soveltuvat hakijat kutsutaan haastatteluun etäyhteydellä tai kasvokkain. Tulemme olemaan yhteydessä kaikkiin hakijoihin hakuprosessin aikana.

Lisätietoja  

Jäikö jokin arveluttamaan? Ota yhteyttä

Saamelaisen ilmastoneuvoston puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi,
klemetti.nakkalajarvi@oulu.fi, p. +358 40 5371584

Työsuhdemuoto Määräaikainen yli 6 kuukautta
Työsuhteen luonne Osa-aikainen
Työn toivottu alkamispvm mahdollisimman pian
Palkka TES
Paikkojen lukumäärä 1
Työllisyysaste 50%
Paikkakunta Oulu
Maakunta Pohjois-Pohjanmaa
Maa Suomi
Ilmoitusnumero 2024/122
Yhteys
 • Klemetti Näkkäläjärvi, 0405371584
Julkaistu 22.03.2024
Haku päättyy 21.04.2024
Kirjaudu sisään ja hae työpaikkaa

Jaa linkki

Takaisin avoimiin työpaikkoihin