Luonnontieteellinen tiedekunta, Maantiede

Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, jonka noin 3600 työntekijää tuottavat korkeatasoiseen tutkimukseen pohjautuvaa uutta tietoa ja antavat tutkimukseen perustuvaa opetusta kestävämmän, älykkäämmän ja inhimillisemmän maailman rakentamiseksi. Oulun yliopistoyhteisössä toimii kaikkiaan noin 17000 henkilöä. Pohjoisen tiedeyhteisömme toiminta on globaalisti vaikuttavaa ja luo edellytyksiä innovaatioiden syntymiselle.

Luonnontieteiden tiedekunta

Haemme nyt Oulun yliopiston Luonnontieteelliseen tiedekuntaan, Maantieteen tutkimusyksikköön

Luonnonmaantieteen yliopistonlehtoria

Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikössä tehdään monipuolista ja kansainvälisesti arvostettua tutkimusta. Yksikössä työskentelee noin 45 henkilöä erilaisissa tutkimukseen ja opetukseen liittyvissä tehtävissä. Maantieteen yksikkö sijoittui edellisessä kansainvälisessä tutkimuksen arvioinnissa (Research Assessment Exercise 2020) parhaaseen arviointiluokkaan (”outstanding”). Maantieteen tutkinto-ohjelma tarjoaa monipuolista tutkimusperusteista opetusta viidellä erikoistumisalalla: aluekehitys ja aluepolitiikka, geoinformatiikka, kulttuurimaantiede, luonnonmaantiede ja matkailumaantiede. Vuosittain maantieteeseen valitaan 45 uutta opiskelijaa.

Luonnonmaantieteen yliopistonlehtoria haetaan toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään.

Työtehtävät

 • Luonnonmaantieteen yliopistonlehtorina tulet osallistumaan monipuolisesti opetustoimintaan mm. kurssi- ja harjoitusvastaavana, luennoitsijana, kenttäkurssiopettajana ja harjoitusryhmien ohjaajana LuK- ja FM-vaiheen kursseilla. Opetustehtävät voivat sisältää paikkatietoon liittyvää opetusta luonnonmaantieteen näkökulmasta. Kontaktiopetusta voi olla enintään 394 tuntia lukuvuodessa.
 • Teet korkeatasoista kansainvälistä tutkimusta yhdellä tai useammalla luonnonmaantieteen tutkimusryhmän aihealueella.
 • Ohjaat opinnäytetöitä LuK-tutkielmista väitöskirjatutkimuksiin.
 • Osallistut aktiivisesti maantieteen tutkinto-ohjelman tehtäviin (mm. omaopettajana toimiminen) ja ohjelman kehittämiseen etenkin luonnonmaantieteen näkökulmasta.
 • Osallistut tutkimusyksikön muuhun toimintaan erilaisissa vastuutehtävissä.

Mitä tarjoamme? 

 • Tuen asiantuntevalta ja työhönsä sitoutuneelta tiimiltä, jossa pääset kehittymään ja jakamaan asiantuntemustasi.
 • Liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietuja (ePassi). Lue lisää muista työsuhde-eduistamme täältä.
 • Ison organisaation tarjoamat kehitys- ja uramahdollisuudet.
 • Merkityksellisen työn ja toimintakulttuurin, jossa sinulla on vapauksia työn ja muun elämän yhteensovittamiseen. Lisätietoa työskentelystä Oulun yliopistossa.

Mitä etsimme? 

Odotamme sinulta:

 • Tohtorin tutkintoa luonnonmaantieteestä tai vastaavalta soveltuvalta alalta.
 • Hyvää opetustaitoa, pedagogista koulutusta sekä vahvaa motivaatiota opetukseen ja sen kehittämiseen.
 • Monipuolista opetus- ja ohjauskokemusta luonnonmaantieteen alalta.
 • Korkeatasoisia kansainvälisiä tutkimusnäyttöjä, jotka liittyvät läheisesti vähintään yhteen luonnonmaantieteen tutkimusryhmän aihealueeseen.
 • Laaja-alaista perehtyneisyyttä luonnonmaantieteen ilmiöihin.
 • Hyvää paikkatietomenetelmien (ArcGIS Pro ja/tai QGIS) ja tilastollisten analyysimenetelmien (etenkin R-ohjelmisto) osaamista.
 • Kokemusta kurssien koordinoinnista ja opetustoiminnan kehittämisestä.
 • Erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa.
 • Kokemusta yliopistoyhteisöllisistä tehtävistä.
 • Hyviä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja.

Lisäksi katsomme eduksi:

 • Oulun yliopiston maantieteen tutkinto-ohjelman hyvän tuntemuksen.
 • Opettajan pedagogisen pätevyyden tai yliopistopedagogiset opinnot (vähintään 25 op).
 • Paikkatietomenetelmien edistyksellisemmän hallinnan hyvän perusosaamisen lisäksi ja kaukokartoitusosaamisen.
 • Kokemusta omaopettajatoiminnasta.
 • Syvällisen osaamisen pohjoisten alueiden luonnonilmiöistä (esim. biodiversiteettistä ja geodiversiteetistä).
 • Kokemusta menestyksekkäistä tutkimus- ja/tai opetushankkeista ja rahoitushauista.
 • Kyvyn monimuotoiseen ja joustavaan työskentelyyn.
 • Monipuolisia IT-taitoja.

Palkkaus

Tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva 1.1.2025 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasolle 6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Palkka vastaavissa tehtävissä on tyypillisesti 4300–4600 €/kk. Tehtävässä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.

Kuinka hakea?

Jos kiinnostuit, lähetäthän hakemuksen rekrytointijärjestelmän kautta viimeistään 30.6.2024. Huomioi, että valintatyö alkaa vasta elokuussa. Liitä hakemukseen mukaan:

 1. Saatekirje (sisältäen motivaation ja soveltuvuuden tehtävään; enintään kahden sivun pituinen; sisällytä mukaan kahden suosittelijan yhteystiedot).
 2. Ansioluettelo (TENK:n ohjeiden mukaan).
 3. Julkaisuluettelo (Suomen Akatemian ohjeiden mukaan).
 4. Opetusportfolio (alla olevan sisältörungon mukaan; enintään viiden sivun pituinen).
 5. Lyhyt (enintään kaksi sivua) tutkimus- ja toimintasuunnitelma, josta käy selvästi ilmi, miten suunnitelmat tukevat ja täydentävät koulutusta ja tutkimusta Maantieteen tutkimusyksikössä.

Opetusportfolion sisällys:

 1. Opetuskokemus
 2. Itsearvio omasta opetuksesta
 3. Palaute opiskelijoilta ja kollegoilta
 4. Tuotettu oppimateriaali
 5. Korkeakoulupedagoginen aktiivisuus
 6. Opetuksen kehittäminen (etenkin nivoutuen maantieteen tutkinto-ohjelmaan ja luonnonmaantieteen koulutukseen).

Tehtävään parhaiten soveltuvat hakijat kutsutaan haastatteluun etäyhteydellä tai kasvokkain. Lisäksi heiltä pyydetään opetusnäyte.

Lisätietoja  

Jäikö jokin arveluttamaan? Ota yhteyttä: Professori Jan Hjort, maantieteen tutkimusyksikkö, jan.hjort@oulu.fi, +358 (0) 29 448 1704.

 

Työsuhdemuoto Toistaiseksi
Työsuhteen luonne Kokoaikainen
Työsuhteen toivottu aloitusajankohta 1.1.2025
Palkka 4300–4600 €/kk
Paikkojen lukumäärä 1
Työllisyysaste 100%
Paikkakunta Oulu
Maakunta Pohjois-Pohjanmaa
Maa Suomi
Ilmoitusnumero 2024/255
Yhteys
 • Jan Hjort, +358(0)294481704
Julkaistu 17.05.2024
Haku päättyy 30.06.2024
Kirjaudu sisään ja hae työpaikkaa

Jaa linkki

Takaisin avoimiin työpaikkoihin