Luonnontieteellinen tiedekunta, Maantiede

Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, jonka noin 3600 työntekijää tuottavat korkeatasoiseen tutkimukseen pohjautuvaa uutta tietoa ja antavat tutkimukseen perustuvaa opetusta kestävämmän, älykkäämmän ja inhimillisemmän maailman rakentamiseksi. Oulun yliopistoyhteisössä toimii kaikkiaan noin 17000 henkilöä. Pohjoisen tiedeyhteisömme toiminta on globaalisti vaikuttavaa ja luo edellytyksiä innovaatioiden syntymiselle.

Luonnontieteiden tiedekunta

Haemme nyt Oulun yliopiston Luonnontieteelliseen tiedekuntaan, Maantieteen tutkimusyksikköön

Kulttuurimaantieteen yliopistonlehtoria

Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikössä tehdään monipuolista ja kansainvälisesti arvostettua tutkimusta. Yksikössä työskentelee noin 45 henkilöä erilaisissa tutkimukseen ja opetukseen liittyvissä tehtävissä. Maantieteen yksikkö sijoittui edellisessä kansainvälisessä tutkimuksen arvioinnissa (Research Assessment Exercise 2020) parhaaseen arviointiluokkaan (”outstanding”). Maantieteen tutkinto-ohjelma tarjoaa monipuolista tutkimusperusteista opetusta viidellä erikoistumisalalla: aluekehitys ja aluepolitiikka, geoinformatiikka, kulttuurimaantiede, luonnonmaantiede ja matkailumaantiede. Vuosittain maantieteeseen valitaan 45 uutta opiskelijaa.

Kulttuurimaantieteen yliopistonlehtoria haetaan kolmen (3) vuoden määräaikaiseen tehtävään.

Työtehtävät

 • Kulttuurimaantieteen yliopistonlehtorina tulet osallistumaan monipuolisesti opetustoimintaan mm. kurssi- ja harjoitusvastaavana, luennoitsijana ja harjoitusryhmien ohjaajana LuK- ja FM-vaiheen kursseilla. Vastuullasi ovat poliittisen maantieteen kurssi, kulttuurimaantieteen johdantokurssi sekä kulttuurimaantieteen eritysteemojen kurssi. Lisäksi tulet osallistumaan kvalitatiivisten menetelmien opetukseen sekä vastaanottamaan kirjatenttejä. Opetustehtävät voivat sisältää Kestävyys ja muuttuva ympäristö -kurssin opetusta. Kontaktiopetusta voi olla enintään 394 tuntia lukuvuodessa.
 • Vastaat ihmismaantieteen LuK-töiden ohjauksesta ja seminaarista.
 • Teet korkeatasoista kansainvälistä tutkimusta yhdellä tai useammalla kulttuurimaantieteen tutkimusryhmän aihealueella.
 • Toimit omaopettajana.
 • Osallistut maantieteen tutkinto-ohjelman tehtäviin ja ohjelman kehittämiseen kulttuurimaantieteen ja laajemminkin ihmismaantieteen näkökulmasta.
 • Osallistut tutkimusyksikön muuhun toimintaan erilaisissa vastuutehtävissä.

Mitä tarjoamme? 

Mitä etsimme? 

Odotamme sinulta:

 • Tohtorin tutkintoa ihmismaantieteessä tai soveltuvalta ihmistieteen alalta.
 • Hyvää opetustaitoa ja pedagogista koulutusta.
 • Monipuolista opetus- ja ohjauskokemusta ihmismaantieteessä.
 • Korkeatasoisia kansainvälisiä tutkimusnäyttöjä ihmismaantieteen aihealueista.
 • Laaja-alaista perehtyneisyyttä kulttuurimaantieteen ilmiöihin.
 • Hyvää laadullisten ja määrällisten tutkimusmenetelmien osaamista.
 • Kokemusta kurssien koordinoinnista.
 • Erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa.
 • Kokemusta yliopistoyhteisöllisistä tehtävistä.
 • Hyviä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja.

Lisäksi katsomme eduksi:

 • Oulun yliopiston maantieteen tutkinto-ohjelman tuntemuksen.
 • Opettajan pedagogisen pätevyyden tai yliopistopedagogiset opinnot.
 • Kokemuksen menestyksekkäistä tutkimushankkeista ja rahoitushauista.
 • Kyvyn monimuotoiseen ja joustavaan työskentelyyn.
 • Monipuolisia IT-taitoja.

Palkkaus

Tehtävä on määräaikainen alkaen 1.9.2024 tai sopimuksen mukaan.

Yliopistolehtorin tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasolle 6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Palkka vastaavissa tehtävissä on tyypillisesti 4300–4600 €/kk. Tehtävässä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.  

Kuinka hakea?

Jos kiinnostuit, lähetäthän hakemuksen rekrytointijärjestelmän kautta viimeistään 25.6.2024. Valintatyötä ei tehdä heinäkuussa. Liitä hakemukseen mukaan:

 1. Saatekirje (sisältäen motivaation ja soveltuvuuden tehtävään; enintään noin yhden sivun pituinen; sisällytä mukaan kahden suosittelijan yhteystiedot).
 2. Ansioluettelo (TENK:n ohjeiden mukaan).
 3. Julkaisuluettelo (Suomen Akatemian ohjeiden mukaan).
 4. Opetusportfolio (alla olevan sisältörungon mukaan; enintään viiden sivun pituinen).
 5. Lyhyt (enintään kaksi sivua) tutkimussuunnitelma ja tutkimusintressien kuvaus, josta käy selvästi ilmi, miten ne täydentävät ja tukevat koulutusta ja tutkimusta Maantieteen tutkimusyksikössä.

Opetusportfolion sisällys:

 1. Opetuskokemus
 2. Itsearvio omasta opetuksesta
 3. Palaute opiskelijoilta ja kollegoilta
 4. Tuotettu oppimateriaali
 5. Korkeakoulupedagoginen aktiivisuus
 6. Opetuksen kehittäminen (etenkin nivoutuen maantieteen tutkinto-ohjelmaan ja kulttuurimaantieteen koulutukseen).

Tehtävään parhaiten soveltuvat hakijat kutsutaan haastatteluun etäyhteydellä tai kasvokkain. Lisäksi heiltä voidaan pyytää opetusnäyte.

Lisätietoja  

Professori Eeva-Kaisa Prokkola, Luonnontieteellinen tiedekunta, Maantieteen tutkimusyksikkö, eeva-kaisa.prokkola@oulu.fi, + 358 50 5568241

Työsuhdemuoto Määräaikainen yli 6 kuukautta
Työsuhteen luonne Kokoaikainen
Työsuhteen toivottu aloitusajankohta 1.9.2024
Palkka 4300–4600 €/kk
Paikkojen lukumäärä 1
Työllisyysaste 100%
Paikkakunta Oulu
Maakunta Pohjois-Pohjanmaa
Maa Suomi
Ilmoitusnumero 2024/269
Yhteys
 • Eeva-Kaisa Prokkola, +358505568241
Julkaistu 31.05.2024
Haku päättyy 25.06.2024
Kirjaudu sisään ja hae työpaikkaa

Jaa linkki

Takaisin avoimiin työpaikkoihin