Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopiston harjoittelukoulu

Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, jonka noin 3600 työntekijää tuottavat korkeatasoiseen tutkimukseen pohjautuvaa uutta tietoa ja antavat tutkimukseen perustuvaa opetusta kestävämmän, älykkäämmän ja inhimillisemmän maailman rakentamiseksi. Oulun yliopistoyhteisössä toimii kaikkiaan noin 17000 henkilöä. Pohjoisen tiedeyhteisömme toiminta on globaalisti vaikuttavaa ja luo edellytyksiä innovaatioiden syntymiselle.

Oulun normaalikoulu on Oulun yliopiston harjoittelukoulu. Koulussamme opiskelee noin 900 oppilasta perusasteella ja 250 opiskelijaa lukiossa. Lisäksi järjestämme perusopetukseen valmistavaa opetusta. Normaalikoulu toimii kolmessa eri toimipisteessä Oulussa.

Harjoittelukoulun tehtävänä on antaa perusopetusta ja lukiokoulutusta, järjestää luokan- ja aineenopettajakoulutuksen pedagogisiin opintoihin kuuluvaa ohjattua opetusharjoittelua, osallistua opettajankoulutuksen kehittämiseen, sekä osallistua oppimista ja opettamista tukevaan tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaan. Järjestämme myös täydennyskoulutusta ja koulutusvientiä. Lisäksi olemme yksi maailman Unesco-kouluista, joiden tavoitteena on muun muassa lisätä kulttuuritietoutta ja edistää suvaitsevaisuutta.

Etsimme nyt Oulun normaalikoululle

Lehtoria

määräaikaiseen työsuhteeseen 5.8.2024-31.5.2025

Työtehtävä

Lehtorin tehtävänä on opettaa lukion ja perusopetuksen opetussuunnitelmien mukaan sekä ohjata aineenopettajaopiskelijoita pääaineissaan. Tehtävään kuuluu vastuu opetusryhmästä, luokanvalvojana/ ryhmänohjaajana toimiminen sekä valmius opettaa vieraalla kielellä. Oman työn ja osaamisen kehittäminen sekä erilaisten sidosryhmien, yhteistyötahojen ja verkostojen kanssa toimiminen kuuluvat tehtävään. Tehtävässä edellytetään kykyä toimia eri kulttuuritaustaisten oppilaiden/ opiskelijoiden kanssa, kokemusta opettajan työstä, syvällistä aineenhallintaa sekä kykyä hallita suurtakin ryhmää. Lukiossa toimivan lehtorin tehtävään kuuluu myös ylioppilaskirjoitusten valvontaan ja tarkastamiseen liittyvä työ.

Mitä tarjoamme?

Tehtävän vaatimukset

Valmius opettaa matematiikkaa katsotaan eduksi.

Tehtävään valittavan henkilön on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Tehtävän palkkaus

Tehtävä on määräaikainen 5.8.2024-31.5.2025 tai sopimuksen mukaan alkaen ja siihen sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävän tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen harjoittelukoulujen palkkausjärjestelmän tehtävien vaativuustason 5-7 perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Palkka vastaavissa tehtävissä on tyypillisesti 3560-4600 euroa kuukaudessa.

Hakeminen

Olisiko tässä sinun paikkasi loistaa? Jätä hakemuksesi liitteineen sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 13.6.2024. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo (CV) sellaisine liitteineen, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään sekä hakijan yhteystiedot.

Lisätietoja tehtävästä antaa:

Apulaisrehtori Leena Vaaraniemi, leena.vaaraniemi@oulu.fi, p. 029 448 3815, tavoitettavissa virka-aikana

 

Korjattu palkkatietoa 3.6.2024

Työsuhdemuoto Määräaikainen työsopimus
Työsopimus päättyy 2025-05-31
Työsuhteen luonne Kokoaikainen
Työsuhteen toivottu aloitusajankohta 5.8.2024
Palkka TES
Paikkojen lukumäärä 1
Työllisyysaste 100
Paikkakunta Oulu
Maakunta Pohjois-Pohjanmaa
Maa Suomi
Ilmoitusnumero 2024/275
Yhteys
  • Leena Vaaraniemi, +358505769745
Julkaistu 31.05.2024
Haku päättyy 13.06.2024

Takaisin avoimiin työpaikkoihin