Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Taloustieteet, laskentatoimi ja rahoitus

Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, jonka noin 3600 työntekijää tuottavat korkeatasoiseen tutkimukseen pohjautuvaa uutta tietoa ja antavat tutkimukseen perustuvaa opetusta kestävämmän, älykkäämmän ja inhimillisemmän maailman rakentamiseksi. Oulun yliopistoyhteisössä toimii kaikkiaan noin 17000 henkilöä. Pohjoisen tiedeyhteisömme toiminta on globaalisti vaikuttavaa ja luo edellytyksiä innovaatioiden syntymiselle.

Haemme nyt Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun taloustieteen, laskentatoimen ja rahoituksen yksikköön,

Johdon laskentatoimen yliopistonlehtoria

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu on AACSB-akkreditoitu kauppatieteellisen alan kansainvälinen tutkimus- ja koulutusyksikkö. Taloustieteen, laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö on vastuussa alansa laadukkaasta koulutuksesta ja tutkimuksesta osana kauppakorkeakoulua.

 

Työtehtävät

Yliopistonlehtorina tehtäväsi on osallistua kauppakorkeakoulun opetukseen ja opiskelijoiden ohjaukseen erityisesti kandidaattiohjelmassa sekä toteuttaa tieteellistä tutkimusta. Opetus perustuu nykyaikaisiin opetusmenetelmiin ja se toteutetaan luento-, ryhmä-, ja etäopetuksena. Toimit myös laskentatoimen oppiaineen asiantuntijana kandidaattikoulutuksemme kehittämiseen liittyvissä toimikunnissa ja työryhmissä. Tarkemmista työtehtävistä sovitaan vuosittain työsuunnitelmassa kokonaistyöajan puitteissa.

Työtehtäväsi sisältävät esimerkiksi: 

 • Opinnäytetöiden ohjausta sekä opiskelijoiden ohjausta.
 • Opetuksen sisällöllistä ja pedagogista suunnittelua, toteutusta ja kehittämistä ja opetusmateriaalin tuottamista. 

 • Omaan opetukseen kuuluvat hallinnolliset tehtävät ja johdon laskentatoimen kandiopetuksesta vastaaminen. 

 • Osallistuminen tutkimustoimintaan.

 

Mitä tarjoamme? 

 • Tuen asiantuntevalta ja innostuneelta noin 30 hengen tiimiltä, jossa pääset kehittymään ja jakamaan asiantuntemustasi.
 • Liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietuja (ePassi). Lue lisää muista työsuhde-eduistamme.
 • Ison organisaation tarjoamat kehitys- ja uramahdollisuudet.
 • Merkityksellisen työn ja kansainvälisen toimintakulttuurin, jossa sinulla on vapaus työn ja muun elämän yhteensovittamiseen. Lisätietoa työskentelystä Oulun yliopistossa.

 

Tehtävään vaadittu osaaminen ja kokemus

Tehtävässä menestyminen edellyttää soveltuvaa tohtorintutkintoa, kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja kykyä ohjata opinnäytteitä sekä tehtävän alalle sijoittuvaa henkilöprofiilia. Sinulta odotetaan asiantuntijuutta johdon laskentatoimen oppiaineen perusteista ja teoreettisista lähtökohdista. Arvostamme laajaa tehtäväalueen osaamista, pedagogista koulutusta, taitoa tuottaa oppimateriaalia, kykyä antaa opetusta monipuolisesti sekä tutkimusmeriittejä. Erityisesti arvostamme laaja-alaista kokemusta johdon laskentatoimen alalta. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyvää suomen kielen ja englannin kielen taitoa, tietoteknistä osaamista kuten Office -työkalujen käyttöä, kykyä etäopetuksen järjestämiseen ja ryhmätyötaitoja.

Mikäli tehtävään valitulla henkilöllä ei ole työsuhteen alkaessa yliopistopedagogisia tai niihin rinnastettavia opintoja, hänen odotetaan suorittavan näitä kahden vuoden kuluessa tehtävään ottamisesta vähintään 25 opintopisteen verran.

 

Palkkaus

Tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva 1.9.2024 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasolle 6-7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Palkka vastaavissa tehtävissä on tyypillisesti 4400–5300 EUR/kk. Tehtävässä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.  

 

Kuinka hakea?

Jos kiinnostuit, lähetäthän hakemuksen rekrytointijärjestelmän kautta viimeistään 23.6.2024. Liitä mukaan:

 1. Hakemus
 2. CV
 3. Julkaisuluettelo
 4. Opetusportfolio
 5. Muut mahdolliset liitteet

Tehtävään parhaiten soveltuvat hakijat kutsutaan haastatteluun etäyhteydellä tai kasvokkain. Haastattelut ja opetusnäytteet järjestetään 27.6.2024. Opetustaito arvioidaan opetusnäytteellä. Tulemme olemaan yhteydessä kaikkiin hakijoihin hakuprosessin aikana. 

Toivomme hakijoiksi eritaustaisia henkilöitä, kuten eri-ikäisiä, eri sukupuolta olevia ja eri kieli-, kulttuuri- tai vähemmistöryhmiin kuuluvia.

 

Lisätietoja  

Lisätietoja antaa professori Petri Sahlström, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, puh. 040 7449655, petri.sahlström@oulu.fi 

Työsuhdemuoto Vakituinen
Työsuhteen luonne Kokoaikainen
Työsuhteen toivottu aloitusajankohta 1.9.2024
Palkka TES
Paikkojen lukumäärä 1
Työllisyysaste 100%
Paikkakunta Oulu
Maakunta Pohjois-Pohjanmaa
Maa Suomi
Ilmoitusnumero 2024/287
Yhteys
 • Petri Sahlström, +358503506736
Julkaistu 11.06.2024
Haku päättyy 23.06.2024

Takaisin avoimiin työpaikkoihin