Palvelu- ja erillisyksiköt, Kerttu Saalasti Instituutti

Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, jonka noin 3600 työntekijää tuottavat korkeatasoiseen tutkimukseen pohjautuvaa uutta tietoa ja antavat tutkimukseen perustuvaa opetusta kestävämmän, älykkäämmän ja inhimillisemmän maailman rakentamiseksi. Oulun yliopistoyhteisössä toimii kaikkiaan noin 17000 henkilöä. Pohjoisen tiedeyhteisömme toiminta on globaalisti vaikuttavaa ja luo edellytyksiä innovaatioiden syntymiselle.

Haemme nyt Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®:en toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen

Mikroyrittäjyyden tutkimusjohtajaa

Yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta, osaamista ja ratkaisuja!

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti tuottaa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta, osaamista ja ratkaisuja mikroyrittäjyyden, alueellisen erinomaisuuden ja tulevaisuuden tuotantoteknologioiden näkökulmista.​ Vahvistamme osaamisaloillamme kestävästi kehittyvää yhteiskuntaa. Vastuullamme on ​mikroyrittäjyyden tutkimuksen ja koulutuksen valtakunnallinen tehtävä.

Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE® on ainutlaatuinen tutkimusryhmä ja palveluja tarjoava keskus, joka tuottaa tutkittua tietoa mikroyrittäjyydestä, auttaa luomaan toimintaedellytyksiä kestävästi kasvavalle yritystoiminnalle sekä rakentaa yrittäjyyteen kannustavaa yhteiskuntaa. Mikroyrittäjyyden tutkimuksella luodaan valmiuksia yrittäjyyteen ja rakennetaan yrittävää kulttuuria, lisätään ymmärtämystä yritysten johtamisen, kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksistä sekä tunnistetaan muuttuvien toimintaympäristöjen ja verkostojen merkitys. 

Työtehtävät

Tutkimusjohtajana Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®:ssä:

 • Vastaat kasvavan mikroyrittäjyyden tutkimusalan suunnan määrittelystä ja rakentamisesta yhteistyössä monitieteisen tutkimusryhmän professorien, kehityspäällikön, tutkijoiden ja muun henkilöstön kanssa.
 • Vastaat tutkimus- ja koulutustoiminnan johtamisesta, jatkuvasta kehittämisestä ja kilpaillun rahoituksen hankkimisesta sekä tuloksellisen yhteistyön rakentamisesta Oulun yliopiston tiedekuntien, suomalaisten ja kansainvälisten yliopistojen ja tutkimusorganisaatioiden kanssa.
 • Vastaat tutkimusryhmän  toiminnan kehittämisestä, taloudesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta yhteistyössä ryhmän jäsenten, instituutin johdon, yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa.
 • Toimit mikroyrittäjyyden tutkimusryhmän lähiesihenkilönä.
 • Osallistut johtoryhmän jäsenenä instituutin toiminnan ja tutkimusryhmien yhteistyön kehittämiseen.

Mitä tarjoamme? 

 • Tuen instituutin asiantuntevalta ja innostuneelta 45 henkilön työyhteisöltä, jossa pääset kehittymään ja jakamaan asiantuntemustasi. Noin neljännes Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin henkilökunnasta on väitelleitä tai korkeammalla akateemisella tasolla ja suurin osa meistä keskittyy tutkimukseen.
 • Tuemme sekä urakehitystäsi että työn ja yksityiselämän tasapainoa mm. tarjoamalla joustavuutta työn organisoinnissa (mukaan lukien joustavat työajat, monipaikkatyö jne.). Tehtävä sijaitsee Kerttu Saalasti Instituutissa Nivalassa mutta Oulussa sijaitsevan Linnanmaan kampus on myös käytössäsi.
 • Ison organisaation tarjoamat kehitys- ja uramahdollisuudet.
 • Liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietuja (ePassi). Lue lisää muista työsuhde-eduistamme.
 • Merkityksellisen työn ja toimintakulttuurin, jossa sinulla on vapaus työn ja muun elämän yhteensovittamiseen. Lisätietoa työskentelystä Oulun yliopistossa.

Mitä etsimme? 

Onnistuaksesi ja viihtyäksesi tehtävässä odotamme sinulta:

 • Tohtorin tutkintoa soveltuvalta tutkimusalalta (esim. kauppatieteet, tuotantotalous, yhteiskuntatieteet ja muut aiheeseen liittyvät alat).
 • Näyttöä alaan liittyvästä kansainvälisen tason vaatimukset täyttävästä tutkimustyöstä sekä opettamiskokemusta.
 • Kykyä johtaa monialaista tutkimusryhmää, hankkia kansainvälistä rahoitusta ja osallistua strategisesti alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin.
 • Näkemystä Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE:n toiminnan kehittämiseen ja kykyä toimeenpanna suunnitelmia sekä hyvää johtamistaitoa.
 • Sujuvaa englannin kielen taitoa ja hyvää suomen kielen taitoa. 

Lisäksi katsomme eduksi:

 • Saavutetun dosentin arvon tai professorin pätevyyden.

Palkkaus

Tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva alkaen 1.8.2024 (tai sopimuksen mukaan).

Tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasolle 7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Tehtävässä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.  

Kuinka hakea?

Jos kiinnostuit, lähetäthän hakemuksen rekrytointijärjestelmän kautta viimeistään 10.6.2024. Liitä mukaan:

 1. Hakemuskirje sisältäen hakijan näkemyksen koskien mikroyrittäjyyden monitieteistä tutkimusta sekä suunnitelman tutkimusryhmän tuloksellisen ja taloudellisen toiminnan kehittämisestä (max. 2 sivua (A4))
 2. CV
 3. Julkaisuluettelo
 4. Opetusportfolio
 5. Muut mahdolliset liitteet

Tehtävään parhaiten soveltuvat hakijat kutsutaan haastatteluun etäyhteydellä tai kasvokkain. Tulemme olemaan yhteydessä kaikkiin hakijoihin hakuprosessin aikana. Hakuprosessissa voidaan hyödyntää soveltuvuusarviointia.

Toivomme hakijoiksi eritaustaisia henkilöitä, kuten eri-ikäisiä, eri sukupuolta olevia ja eri kieli-, kulttuuri- tai vähemmistöryhmiin kuuluvia.

Lisätietoja  

Jäikö jokin arveluttamaan? Ota yhteyttä:

Johtaja, professori Matti Muhos, Kerttu Saalasti Instituutti, matti.muhos@oulu.fi, +358400407590

kehityspäällikkö Eija-Riitta Niinikoski, Kerttu Saalasti Instituutti, eija-riitta.niinikoski@oulu.fi, +358400919310

Työsuhdemuoto Vakituinen
Työsuhteen luonne Kokoaikainen
Työsuhteen toivottu aloitusajankohta 1.8.2024
Palkka TES
Paikkojen lukumäärä 1
Työllisyysaste 100%
Paikkakunta Nivala
Maakunta Pohjois-Pohjanmaa
Maa Suomi
Ilmoitusnumero 2024/238
Yhteys
 • Antti Matti Juhani Muhos, +358400407590
 • Eija-Riitta Niinikoski, +358400919310
Julkaistu 08.05.2024
Haku päättyy 10.06.2024

Takaisin avoimiin työpaikkoihin